Studiebesök på The Svedberglaboratoriet

2022-06-28

Foto: Mikael Pettersson

Kom och se en 70-årig partikelaccelerator som nu är under avveckling och snart är borta!

Begränsat antal tillfällen till visning, först till kvarn. Visningstid max 1 timme, gruppmax 12 pers.

Vi kommunicerar på både sv och svengelska. Betoningen för visningen är att se och få svar på frågor. (Miljön tillåter inte att man kan bli hörd av fler än ca 6 pers.)

Individuell anmälan via KURT:

Grupper bokar tid direkt hos Hans Calén, hans.calen@physics.uu.se

Läs mer

The Svedberglaboratoriets hemsida

The Svedberglaboratoriet på Wikipedia

Senast uppdaterad: 2022-07-18