Carlos de los Heros ny samordnare för IceCube

2022-06-16

Carlos de los Heros på avdelningen för högenergifysik, har utsetts till gruppledare för IceCubes arbetsgrupp Beyond the Standard Model, som består av drygt 20 personer från olika institutioner från åtta länder.

Carlos de los Heros
Carlos de los Heros. Foto: K. Silva.

IceCube är ett neutrinoteleskop som konstruerats för att studera bland annat materia runt svarta hål och aktiva galaxer, men kan också betraktas som en enorm partikeldetektor. Carlos de los Heros har arbetat med IceCube sedan 1997, då han började som postdok och arbetade med AMANDA som var prototypen för IceCube.

Inom IceCube har han specialiserat sig på sökande efter mörk materia och andra hitintills okända partiklar, till exempel magnetiska monopoler.

– Som gruppledare för IceCube ansvarar jag för att samordna analyser kopplade till sökandet efter mörk materia och nya partiklar och för samordning av publicerande av resultat och att de presenteras på olika konferenser, säger Carlos de los Heros, universitetslektor vid institutionen för fysik och astronomi.

Carlos de los Heros kommer ha uppdraget fram till slutet av slutet av 2023 och har även tidigare haft samma roll mellan åren 2008 och 2016. Totalt samarbetar mer än 300 internationella forskare från 14 länder, i sex olika arbetsgrupper, som är specialiserade på att analysera detektordata från IceCube.

De övriga arbetsgrupperna inom IceCube är Neutrino Oscillations, Cosmic Rays, Diffuse neutrino flux, Supernova, och Neutrino Sources.

Läs mer om IceCube

Läs mer om Carlos de los Heros forskning

Camilla Thulin

Senast uppdaterad: 2023-08-04