Ny världsrankning: Uppsala universitet bäst i Norden i fysik

2022-08-23

Uppsala universitet hamnar på plats 47 i världen inom ämnesområdet fysik i 2022 års Shanghairankning Global Ranking of Academic Subjects. Uppsala universitet är med sin placering bäst i Norden inom fysikområdet.

Global Ranking of Academic Subjects, GRAS, presenterades den 19 juli 2022 och rankar de bästa universiteten inom 54 ämnesområden. Totalt rankades fler än 5 000 universitet i världen.

Metoden som används i rankningen är transparent, med uppgifter från tredje part och de indikatorer som ämnesrankningen grundar sig på är:

  • QI – The number of papers published in Q1 Journal Impact Factor Quartile in an Academic Subject
  • CNCI – Category Normalized Citation Impact from InCites to measure average impact of papers authored by an institution in an Academic Subject
  • IC – The percentage of internationally co-authored papers authored by an institution in an Academic Subject
  • Top – The number of papers published in top journals and conferences in an Academic Subject
  • Award – The total number of the staff of an institution winning a significant award in an Academic Subject

Den 15 augusti 2022 publicerades också Shanghairankningen The Academic Ranking of World Universities (ARWU) som rankar de bästa universiteten i världen. Där rankas Uppsala universitet som nummer 89 och näst bästa svenska lärosäte.

Shanghairankningen presenteras av ShanghaiRanking Consultancy, som är en oberoende organisation som har publicerat ämnesrankningen sedan 2009.

Läs mer om ämnesrankningen i fysik 2022

Läs mer om universitetsrankningen ARWU 2022

Läs mer om Shanghairankningen 2022

Camilla Thulin

Senast uppdaterad: 2023-08-04