Fem projekt tilldelas 900 000 för pedagogisk förnyelse

2022-10-11

Fem projekt vid institutionen för fysik och astronomi har tilldelats medel från fonden för pedagogisk förnyelse för 2023.

Arbetsutskottet för teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden vid Uppsala universitet fattade den 11 oktober 2022 beslut om tilldelning av medel från Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens universitetspedagogiska förnyelsefond, TUFF. Totalt tilldelades institutionen för fysik och astronomi 901 316 SEK för följande fem projekt:

Projektnamn: Entropi - från kaos till ordning i termodynamisk undervisning
Huvudsökande: Ali al-Adili, tillämpad kärnfysik
Beviljade medel: 128 700 SEK

Projektnamn: Development of E-learning Content for the Course Application Oriented Deep Learning in Physics
Huvudsökande: Christian Glaser, högenergifysik
Beviljade medel: 196 552 SEK

Projektnamn: Kursvärderingar för kursutveckling
Huvudsökande: Lisa Freyhult, teoretisk fysik
Beviljade medel: 166 653 SEK

Projektnamn: Remote Laboratories on European Level
Huvudsökande: Matthias Weiszflog, tillämpad kärnfysik
Beviljade medel: 292 568 SEK

Projektnamn: Student Activation and Enhanced Understanding of Complex Physics Concepts through Open Labs
Huvudsökande: Olga Sunneborn Gudnadottir, högenergifysik
Beviljade medel: 116 843 SEK

Totalt tilldelades 11 av 17 projekt 2 009 374 kr för TUFF 2023. Bedömmargruppen bestod av Cecilia Johansson, prodekan utbildning, Susanne Mirbt, ordförande i Naturvetenskapliga utbildningsnämnden, NUN, Greger Thornell, ordförande i Tekniska utbildningsnämnden, TUN, Nicusor Timneanu, ledamot i Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens universitetspedagogiska råd, TUR, samt tre studeranderepresentanter.

Senast uppdaterad: 2023-08-04