61,3 miljoner i projektanslag från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse

2022-10-14

Institutionen för fysik och astronomi var huvudsökande till ett projekt och medsökande till ett projekt som tilldelades sammanlagt 61,3 miljoner kronor under fem år från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse 2022.

De projekt vid institutionen för fysik och astronomi som tilldelas projektanslag för 2022 från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse är:

Projekttitel: Harnessing Orbital Angular Momentum for Novel Orbital Electronics
Huvudsökande: Peter Oppeneer, avdelningen för materialteori, Uppsala universitet
Medsökande: Mahmoud Abdel-Hafiez och Venkata Kamalakar Mutta, röntgenfysik, Jan Rusz, materialteori samt Johan Åkerman, Göteborgs universitet
Beviljade medel: 36 100 000 SEK under fem år

Projekttitel: Light-matter Interaction in the Ultrafast Regime
Huvudsökande: Anna Delin, KTH
Medsökande: Hermann Dürr, FREIA, Olle Eriksson, materialteori, Uppsala universitet och Olof Karis, röntgenfysik, Uppsala universitet och MAX IV
Beviljade medel: 25 200 000 SEK under fem år

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse är Sveriges största privata forskningsfinansiär och totalt beviljade stiftelsen 700 miljoner kronor i projektanslag för 2022 till 23 forskningsprojekt.

De projekt som tilldelas medel från stiftelsen bedöms hålla högsta internationella klass inom grundforskning inom medicin, teknik och naturvetenskap, samt för tvärvetenskapliga projekt. De projekt som är aktuella för medel från stiftelsen ska också kunna leda till framtida vetenskapliga genombrott. Bedömningen av projekten görs enligt ett strikt peer reviewförfarande, där ansökningarna bedöms av de främsta internationella forskarna inom respektive område.

Läs mer om Knut och Alice Wallenbergs Stiftelses projektanslag 2022

Senast uppdaterad: 2023-08-04