27 miljoner i projekt- och etableringsbidrag från Vetenskapsrådet

2022-11-07

Vetenskapsrådet fattade den 7 november 2022 beslut om projektbidrag och etableringsbidrag inom naturvetenskap och teknikvetenskap. Institutionen för fysik och astronomi tilldelas 27 430 000 SEK för perioden 2023-2026 för totalt sex projektbidrag och ett etableringsbidrag. Projekten kommer att inledas under 2023.

De projekt som tilldelas medel är:

Projektbidrag

Projekttitel: Ultrasnabb Magnonics
Huvudsökande: Hermann Dürr, FREIA
Beviljade medel: 4 400 000 SEK för perioden 2023-2026

Projekttitel: Plasmonik med ultrafina nanopartiklar
Huvudsökande: Hans Ågren, avdelningen för röntgenfysik
Beviljade medel: 4 100 000 SEK för perioden 2023-2026

Projekttitel: Direkt detektion av de första stjärnorna
Huvudsökande: Erik Zackrisson, avdelningen för astronomi och rymdfysik
Beviljade medel: 3 995 000 SEK för perioden 2023-2026

Projekttitel: Attosekundspulsgenerering vid Europeiska XFEL
Huvudsökande: Vitaliy Goryashko, FREIA
Beviljade medel: 3 685 000 SEK för perioden 2023-2026

Projekttitel: All-2D spin-orbitronics för effektiva magnetiska minnen
Huvudsökande: Biplab Sanyal, avdelningen för materialteori
Beviljade medel: 3 700 000 SEK för perioden 2023-2026

Projekttitel: Teoretiska studier av samexisterande magnetism och okonventionell supraledning
Huvudsökande: Lars Nordström, avdelningen för materialteori
Beviljade medel: 3 550 000 SEK för perioden 2023-2026

Etableringsbidrag

Projekttitel: Utveckling av korrosionsbeständiga och hållbara legeringar accelererad av in-situ ytanalys
Huvudsökande: Rebecka Lindblad, avdelningen för röntgenfysik
Beviljade medel: 4 000 000 SEK för perioden 2023-2026

Läs mer om Vetenskapsrådets bidrag inom naturvetenskap och teknikvetenskap 2023-2026

Senast uppdaterad: 2023-08-04