10 miljoner i konsolideringsbidrag från Vetenskapsrådet

2022-12-01

Vetenskapsrådet fattade den 1 december 2022 beslut om konsolideringsbidrag inom naturvetenskap och teknikvetenskap. Uppsala universitet tilldelas 10 000 000 SEK för ett konsolideringsbidrag för perioden 2023-2027. 

Annica Black-Schaffer. Foto: Mikael Wallerstedt.

Annica Black-Schaffer på avdelningen för materialteori tilldelas medel för projektet Ett nytt inhomogent supraledande landskap från oordning och moirémönster. Totalt beviljade Vetenskapsrådet 70 miljoner kronor för sju projekt som inleds under 2023.

Syftet med konsolideringsbidraget är att ge de mest framstående yngre forskarna möjlighet att konsolidera sin forskning och vidga sin verksamhet som självständiga forskare.

Läs mer

Ett nytt inhomogent supraledande landskap från oordning och moirémönster

Vetenskapsrådets konsolideringsbidrag 2022

Senast uppdaterad: 2023-08-04