Tre WISE-projekt till institutionen för fysik och astronomi

2022-12-07

WISE fattade den 30 november 2022 beslut om bidrag inom utlysningen ”Academic project call”. Totalt tilldelades 46 doktorandprojekt och 44 postdoktorprojekt medel. Av dem gick två doktorandprojekt och ett postdoktorprojekt till institutionen för fysik och astronomi.

De projekt som tilldelas medel är:

Doktorandprojekt

Projekttitel: New materials for enhanced superconducting spintronics
Huvudsökande: Annica Black-Schaffer, avdelningen för materialteori

Projekttitel: Oxide interfaces in PV material systems
Huvudsökande: Håkan Rensmo, avdelningen för röntgenfysik

Postdoktorprojekt

Projekttitel: Materials for Next-Generation Electronics
Huvudsökande: Peter Oppeneer, avdelningen för materialteori

Läs mer om WISE Academic project call 2022

Senast uppdaterad: 2023-08-04