Nytt svenskt projekt vid ESS från Uppsala universitet

2023-01-25

Ett projekt från Uppsala universitet som kommer att producera polarisationsutrustning viktig för flera instrument kommer att inledas vid ESS. Projektet finansieras av Vetenskapsrådet och är ett så kallat in-kind bidrag.

En av de ansvariga för in-kind-projektet är Max Wolff, professor vid institutionen för fysik och astronomi vid Uppsala universitet. Projektet syftar till att producera polarisationsutrustning viktig för flera instrument vid ESS.

- Det här projektet är ett av de viktigaste för att förbättra prestandan hos ESS och dra bästa möjliga nytta av ESS kapacitet, säger Max Wolff. Att ha ett nära engagemang i flera olika instrumentprojekt och på så sätt bidra till den största infrastruktursatsningen i Norden är mycket spännande, säger Max Wolff.

Forskare som tilldelats in-kind-bidrag. Foto: Ulrika Hammarlund, ESS.

Vid ESS genereras neutroner när protoner kolliderar med en stor, kvarnstensformad ring av volfram – en process som kallas spallation. Polariserande neutroner innebär att alla deras spinn (magnetiska moment) riktas åt samma håll, på liknande sätt som att nålen på alla kompasser pekar norrut. När neutronerna är polariserade går det att mäta styrkan och riktningen på den magnetiska induktionen. Den här förståelsen för högpresterande magnetiska material kan till exempel leda till hållbara generatorer och elmotorer. Dessutom kan interaktionen mellan polariserade neutroner och materia utnyttjas för att ge mer kontroll över, och högre kvalitet på, experiment inom exempelvis batteriforskning och medicinsk forskning.

- I det här projektet kommer vi att bygga vidare på vår expertis i Super ADAM-projektet, förklarar Max Wolff. Polariserade neutroner blir allt viktigare, inte bara för studier av magnetism utan också för analyser av spinn-inkoherent spridning, vilket möjliggör bättre experiment. Projektet kommer att göra det möjligt för Uppsala universitet att knyta an till ESS, bygga kompetens och vara redo att dra bästa nytta av anläggningen när den väl är igång.

Vetenskapsrådet har i uppdrag av regeringen att verka för att forskare i Sverige i högre grad deltar i uppbyggnaden och utvecklingen av forskningsanläggningen European Spallation Source, ESS.

Tidigare har Vetenskapsrådet beviljat finansiering för förstudier av två svenska instrument, SAGA och HIBEAM. Under perioden 2021–2025 kommer en del av det svenska bidraget till ESS att användas till in-kind leveranser, det vill säga teknisk utrustning eller personal, från svenska universitet till ESS till en summa av 150 miljoner kronor.

FREIA-laboratoriet på Ångströmlaboratoriet vid Uppsala universitet beviljades 2021 finansiering och nu har totalt fyra nya projekt beviljats finansiering som undertecknades vid en ceremoni på ESS den 19 januari 2023. Lunds universitet är huvudleverantör och i projekten ingår också forskare från Uppsala universitet, KTH och Lund Institute of advanced neutron and X-ray science (LINXS).

Läs mer

Övriga svenska in-kind-bidrag från Vetenskapsrådet

Senast uppdaterad: 2023-08-04