Timea Vitos beviljad medel för internationell postdok

2023-06-02

Vetenskapsrådet fattade den 1 juni 2023 beslut om medel för internationell postdok inom naturvetenskap och teknikvetenskap. Institutionen för fysik och astronomi tilldelades medel för ett projekt.

Timea Vitos tilldelas 3 450 000 SEK för perioden 2023-2026 för projektet Nytt tillvägagångssätt till beräkningen av avgörande multi-jet-bakgrund i högenergiforskningTotalt beviljade Vetenskapsrådet 14 av 53 ansökningar med 49 miljoner kronor för perioden 2023-2026.

Att Timea Vitos tilldelas medel för en internationell postdoc innebär att hennes postdocstudier kommer förläggas i en internationell miljö. 

– Projektet är en naturlig fortsättning på delar av mina doktorandstudier. Jag kan nu fördjupa och utveckla den forskningen och integrera den med fenomenologi och inom MadGraph5-samarbetet, samtidigt som jag kan skapa nya samarbeten på de tre universiteten jag kommer vara vid. Det kommer förhoppningsvis skapa goda förutsättningar för fortsatt forskning inom det här området i ett längre perspektiv, säger Timea Vitos.

Timea Vitos kommer att påbörja sin postdoc i slutet av 2023 och värduniversitetet kommer vara ELTE i Budapest, där hon kommer vara minst 2/3 av projekttiden. Men hon kommer även regelbundet vara vid det andra värduniversitet UCLouvain i Bryssel och vid Uppsala universitet och avdelningen högenergifysik, som är den administrativa organistationen, under kortare perioder.

Projektbeskrivning Nytt tillvägagångssätt till beräkningen av avgörande multi-jet-bakgrund i högenergiforskning

Läs mer om Internationell postdok inom naturvetenskap och teknikvetenskap 2023

Senast uppdaterad: 2023-08-04