Nicusor Timneanu antagen som excellent lärare

2023-06-09

Nicusor Timneanu vid avdelningen för röntgenfysik antogs den 24 maj 2023 som excellent lärare av teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden.

För att antas som excellent lärare krävs att den sökande har en tillsvidareanställning som lärare och den sökande får genomföra en intervju och under intervjun avlägga ett pedagogiskt prov.

– Det betyder mycket för mig att ha blivit antagen som excellent lärare. Jag gillar undervisning och har varit engagerad i undervisning och pedagogiska frågor jättelänge. Jag tycker att det är roligt att undervisa och forska samtidigt och för mig är dessa två aktiviteter sammanflätade. Jag kan inte tänka mig det ena utan det andra, säger Nicusor Timneanu.

Under pedagogiska utvecklingssamtal fick han råd och uppmuntran om att ansöka om att bli excellent lärare redan när han var forskarassistent och forskare. Så för att meritera sig för att först bli universitetslektor involverade han sig i undervisningsfrågor både med studenter och med kollegor på fakulteten.

– Jag tyckte det var roligt och på detta sätt kunde jag bygga upp min pedagogiska meritering. När jag fick min tillsvidareanställning som universitetslektor 2022 kunde jag sedan ansöka om att bli excellent lärare, och efter ytterligare pedagogiska utvecklingsamtal gjorde jag min ansökan. Det har varit otroligt bra att ha mentorer och pedagogiska ledare omkring mig som stöttat och uppmuntrat, säger Nicusor Timneanu.

Nicusor Timneanu är den tionde excellenta läraren som utses vid institutionen för fysik och astronomi och han tycker att fler borde ansöka om att bli det. Han tipsar om att det är bra att skapa en pedagogisk portfölj där man samlar sina erfarenheter och tankar kring undervisning, som man hela tiden uppdaterar, innan man söker.

– Att skriva ansökan till att bli excellent lärare fick mig att reflektera mycket om min syn på undervisning – vem är jag och hur vill jag vara som lärare? Det påminner väldigt mycket om att skriva en forskningsansökan, som ger möjlighet att renodla sina tankar och idéer om den egna forskningen.

Han uppmanar också alla som är intresserad att delta i de seminarier som anordnas av TUR, Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens universitetspedagogiska råd, som han tycker har varit ett stort stöd på vägen för honom där han fått väldigt bra stöd och återkoppling.

– Och slutligen gäller det att hitta sin egen väg och pedagogisk syn, att vara sig själv och att våga visa det, säger Nicusor Timneanu.

Läs mer

Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens universitetspedagogiska råd (TUR)

Excellenta lärare vid institutionen för fysik och astronomi

Senast uppdaterad: 2023-08-04