14 miljoner till institutionen för fysik och astronomi

2023-06-15

Fyra projekt vid institutionen för fysik och astronomi har tilldelats medel från Strålsäkerhetsmyndigheten 2023 på en totalsumma av 14 miljoner kronor.

De projekt vid institutionen för fysik och astronomi som tilldelas anslag från Strålsäkerhetsmyndigheten är:

Projekttitel: Förbättring av reaktorsäkerhet med ett framework för återproducerbara kärndatautvärderingar
Huvudsökande: Henrik Sjöstrand, avdelningen för tillämpad kärnfysik
Medsökande: Erik Andersson Sundén och Alf Göök, avdelningen för tillämpad kärnfysik
Beviljade medel: 3 000 000 SEK för perioden 2023-2026

Projekttitel: Kompetensstöd för teknisk icke-spridning och kärnämneskontrollforskning vid Uppsala universitet 2023-2025
Huvudsökande: Sophie Grape, avdelningen för tillämpad kärnfysik
Medsökande: Erik Branger, Vaibhav Mishra, Débora Montano Trombetta, avdelningen för tillämpad kärnfysik
Beviljade medel: 3 000 000 SEK under två års tid

Projekttitel: Verifiering av använt kärnbränsle inför inkapsling och slutförvar
Huvudsökande: Sophie Grape, avdelningen för tillämpad kärnfysik
Medsökande: Erik Branger, avdelningen för tillämpad kärnfysik
Beviljade medel: 4 000 000 SEK under fyra års tid

Projekttitel: Upptag av ESS-specifika radionuklider i livsmedelsprodukter odlade i södra Sverige
Huvudsökande: Robert Frost, avdelningen för tillämpad kärnfysik
Beviljade medel: 4 000 000 SEK för perioden 2023-2027

Senast uppdaterad: 2023-08-04