Gästforskare kommer arbeta med partikelacceleratorer

2023-08-03

I mitten av augusti 2023 kommer Liangliang Shang från Henan Normal University i Kina till avdelningen för högenergifysik för att arbeta som gästforskare (visiting scholar) i ungefär ett år.

Läs mer på den engelska sidan.

Senast uppdaterad: 2023-08-04