Thuréus-pris till tre framstående forskare

2023-08-29

Kungl. Vetenskaps-Societeten delar idag ut Thuréus-prisen, vardera med en prissumma på 100 000 kr, till tre mycket framstående Uppsalaforskare: Paul Barklem, Mattias Jakobsson och André Teixeira.

Trapphallen i universitetshuset.
Tre mycket framstående Uppsalaforskare får varsitt pris på 100 000 kronor. Bild från universitetshusets trapphall. Foto: David Naylor

Prismottagare och motiveringar:

Professor Paul Barklem vid institutionen för fysik och astronomi, Uppsala universitet, för hans avgörande insatser inom stjärnspektroskopien och särskilt när det gäller beräkning av viktiga atomära tvärsnitt.

Professor Mattias Jakobsson vid institutionen för organismbiologi, Uppsala universitet, för att ha ökat förståelsen om människans evolution.

Universitetslektor André Teixeira vid institutionen för informationsteknologi, Uppsala universitet, för hans arbete med att konstruera intelligenta autonoma beslutssystem som är säkra och motståndskraftiga mot externa attacker (cyberhot).

Thuréus-priserna har sitt ursprung i en donation av framlidna läkaren och Uppsala-studenten Sven Thuréus, genom bildandet av Lilly och Sven Thuréus fond för Natur och Kultur.

Kungl. Vetenskaps-Societeten i Uppsala grundades 1710 och är Sverige äldsta vetenskapsakademi. Det är en fortfarande aktiv och engagerad akademi som bland annat stödjer svensk forskning av högsta kvalitet genom att dela ut priser och belöningar till förtjänta forskare.

Läs mer

Kungl. Vetenskaps-Societeten i Uppsala

Senast uppdaterad: 2023-08-04