Urban Eriksson ny professor inom fysikens didaktik

2023-09-15

Urban Eriksson tillträdde som ny professor i fysik med specialisering i fysikdidaktik vid institutionen för fysik och astronomi den 1 september 2023.

Urban Eriksson på ett tomt kontor första dagen på sin
nya tjänst. Foto: Camilla Thulin.

Urban Eriksson kommer leda den fysikdidaktiska forskningen på avdelningen fysikens didaktik vid institutionen för fysik och astronomi. Han forskar inom fysikens didaktik inom både fysik- och astronomiområdet och hans forskning handlar om hur vi lär oss om och förstår universum. Det gör han genom att studera kommunikation mellan lärare och studenter, mellan studenter och mellan lärare i olika lärandesituationer, med ett teoretiskt ramverk kallat socialsemiotik.

– När man lär sig fysik och astronomi är det som att lära sig ett nytt språk, fysikspråket, och det har en mängd olika delar i sig, så som tal, matematik, bilder, gester, grafer, diagram, apparater, olika verktyg, med mera. Vi kallar dessa för semiotiska resurser, säger Urban Eriksson.

Det han tycker är mest intressant inom sitt ämnesområde är att ta del av processerna om hur studenter lär sig förstå fysik och astronomi och därmed också förstår vårt universum.

– Jag pratar gärna om det yttre universumet och det inre universumet, där det inre är vår bild av universum. För att förstå hur det inre universumet ser ut hos någon behöver vi kommunicera och det är just den kommunikation, och hur den går till, som speglar både lärandet och förståelsen för universum.

Urban Eriksson kommer senast från Lunds universitet, där han har haft flera olika roller. Där var han föreståndare för nationellt resurscentrum för fysik, ledde gruppen LUPER, Lund University Physics Education Research, och var också prefekt på institutionen för utbildningsvetenskap. Han tycker att det är väldigt viktigt att satsa på lärarutbildning och därigenom få fler och bättre fysiklärare. Det kan i en förlängning förhoppningsvis bidra till ökad rekrytering till utbildningar i fysik och en ökad kunskap inom ämnesområdet i stort i samhället.

Att samverka med det omgivande samhället tycker han är viktigt och han har gjort allt från att genomföra planetarievisningar, arrangera massexperiment till att prata i radio och göra utställningar.

– Jag har en drivkraft inom mig att sprida fysiken och astronomin till så många som möjligt. Det finns så mycket pseudovetenskap och annat som cirkulerar därute och människor behöver få en bättre och vetenskaplig förklaring och förståelse för naturvetenskap och universum. Jag försöker på mitt sätt att möta detta med att sprida naturvetenskapen istället.

Urban Eriksson ser fram emot att få utveckla forskningen kring lärande i fysik och astronomi vid Uppsala universitet och ser som sin största utmaning att hinna med att göra allt han vill.

– Jag ser verkligen fram emot att lära känna institutionen för fysik och astronomi och diskutera lärande och undervisning med alla som vill!

Fakta

  • 2023 Professor​ inom fysikens didaktik, institutionen för fysik och astronomi, Uppsala universitet 
  • 2019 Initiativtagare och Editor för den internationella tidskriften The Astronomy Education Journal (AEJ) (astroedjournal.org). 
  • 2014 Disputerade i fysikens didaktik, Uppsala universitet 
  • 2004–2007 Licenciatexamen i astronomi, Lunds universitet 
  • 1997–2017 Undervisade i fysik och astronomi för studenter på lärarutbildning på Högskolan i Kristianstad

Kuriosa

  • Biodlare
  • Cyklar gärna mountainbike
  • Dansar salsa, bachata och kizomba med sin fru när han har möjlighet

Camilla Thulin

Senast uppdaterad: 2023-08-04