Fem bidrag till forskningsinfrastruktur av nationellt intresse till institutionen för fysik och astronomi

2023-09-25

Vetenskapsrådet fattade den 25 september beslut om bidrag till forskningsinfrastruktur av nationellt intresse. Institutionen för fysik och astronomi tilldelelas bidrag för två bidrag som huvudsökande och tre bidrag som medsökande.

De beviljade bidragen är:

Projekttitel: Jonteknologiskt centrum
Huvudsökande: Tandemlaboratoriet och avdelningen för tillämpad kärnfysik, institutionen för fysik och astronomi

Projekttitel: IceCube Neutrino Observatory och Infrastruktur för astropartikelfysik med neutriner
Huvudsökande: Avdelningen för högenergifysik, institutionen för fysik och astronomi

Projekttitel: Fusion och EUROfusion
Huvudsökande: Chalmers tekniska högskola
Medsökande: Avdelningen för tillämpad kärnfysik, institutionen för fysik och astronomi

Projekttitel: ALICE och ATLAS
Huvudsökande: Kungliga Tekniska högskolan
Medsökande: Avdelningen för högenergifysik, institutionen för fysik och astronomi

Projekttitel: The Nordic e-Infrastrukture Collaboration (NeIC)
Huvudsökande: Linköpings universitet
Medsökande: Avdelningen för högenergifysik, institutionen för fysik och astronomi

–  Samtliga infrastrukturer som fått finansiering är ytterst viktiga för institutionens forskning och vi är mycket glada att de fått finansiering trots det kärva ekonomiska läget, säger Richard Brenner, prefekt för institutionen för fysik och astronomi.

Läs mer

Läs mer på Vetenskapsrådets hemsida

Senast uppdaterad: 2023-08-04