Michael Papenbrock nytt likavillkorsombud vid institutionen för fysik och astronomi

2023-11-21

Michael Papenbrock, forskare inom kärnfysik, är nytt lika villkorsombud vid institutionen för fysik och astronomi. Han vill tillsammans med resten av lika villkorsgruppen inkludera och integrera lika villkorsperspektiv i olika aktiviteter på institutionen som till exempel kollokvier och doktorandutbildningen. 

Michael Papenbrock.
Foto: Camilla Thulin.

– Jag ville bli nytt lika villkorsombud för att jag vill driva positiv förändring och vill göra det möjligt för andra att göra detsamma, till exempel i vår lika villkorsgrupp.

Det finns till exempel ett stort intresse på institutionen att fortsätta med en seminarieserie som hölls 2021/2022 om lika villkor som belyste olika ojämlikheter och lyfte fram olika förbättringsförslag. Michael Papenbrock vill också stärka dialogen med anställda genom till exempel Diversity Zoom fikas.

– Inom fysikområdet är könsskillnaderna särskilt stora och kan också överskugga andra ojämlikheter. Detta kan medför risker för arbetsmiljön, vilket också har lyfts fram i de senaste årens undersökningar. Men det finns också en möjlighet att härifrån kunna samla in och utveckla idéer för att förhoppningsvis kunna se en skillnad senare. Och det bästa och roligaste är att göra det tillsammans med vår mycket motiverade lika villkorsgrupp.

I lika villkorsgruppen har de redan hunnit ha premiär för en ny typ av aktivitet, ett språkcafé, som initierats av lika villkorsgruppen i SULF/Uppsala. Under språkcaféet får medarbetare med annat modersmål än svenska öva svenska och fika tillsammans med svensktalande medarbetare. Till språkcaféet hade runt 35 medarbetare anmält sig att delta.

Michael Papenbrock är också fackligt engagerad i SULF och i Saco-S-föreningar, och har fram tills nu varit med i institutionen för fysik och astronomis arbetsmiljögrupp. Han efterträder Petra Jönsson som lika villkorsombud.​
 

Läs mer

Institutionen för fysik och astronomis lika villkorsgrupp

Senast uppdaterad: 2023-08-04