Fyra forskningsinfrastrukturer vid Uppsala universitet får anslag

2023-10-10

Vetenskapsrådet har fattat beslut om medel till svenska och internationella forskningsinfrastrukturer av nationellt intresse. Av dem får fyra anslag med Uppsala universitet som huvudsökande.

Illustration av flera DNA-spiraler
Foto/bild: Getty

Totalt beviljar Vetenskapsrådet cirka cirka 965 miljoner kronor för åren 2024-2028 inom utlysningen Bidrag till forskningsinfrastruktur av nationellt intresse 2023. Av 21 forskningsinfrastrukturer som får anslag från Vetenskapsrådet har Uppsala universitet huvudansvaret för fyra. Nivåerna på anslagen kommer att förhandlas fram mellan Vetenskapsrådet och de sökande organisationerna.

Uppsala universitet leder följande fyra forskningsinfrastrukturer som får finansiering i utlysningen:

Nationell BioinformatikInfrastruktur Sverige (NBIS) och svensk nod i ELIXIR (den europeiska infrastrukturen för biologisk information)

Biobank Sverige

Jonteknologiskt centrum

IceCube Neutrino Observatory och Infrastruktur för astropartikelfysik med neutriner

Av övriga forskningsinfrastrukturer som får finansiering i 2023 års utlysning deltar Uppsala universitet i följande:
ALICE och ATLAS, ArchLab, BioMS – infrastruktur inom biologisk masspektrometri, DEMSCORE: Forskningsinfrastruktur för Democracy, Environment, Migration, Social policy, Conflict, and Representation, Fusion och EUROfusion, Huminfra, Myfab, National Genomics Infrastructure (NGI), The Nordic e-Infrastrukture Collaboration (NeIC), National Microscopy Infrastructure, NMI, Svensk biodiversitetsdatainfrastruktur, SBDI

Anneli Björkman

LÄS MER:

Senast uppdaterad: 2023-08-04