39 miljoner i projekt- och etableringsbidrag från Vetenskapsrådet

2023-11-06

Vetenskapsrådet fattade den 6 november 2023 beslut om projektbidrag och etableringsbidrag inom naturvetenskap och teknikvetenskap. Institutionen för fysik och astronomi tilldelas 39 070 000 SEK för perioden 2024-2027 för totalt nio projektbidrag och ett etableringsbidrag. Projekten kommer att inledas under 2024.

De projekt som tilldelas medel är:

Projektbidrag

Koincidensspektrometri för radionuklidmonitorering

Projekttitel: Koincidensspektrometri för radionuklidmonitorering
Huvudsökande: Peter Andersson, avdelningen för tillämpad kärnfysik
Medsökande: Alf Göök, avdelningen för tillämpad kärnfysik
Beviljade medel: 3 700 000 SEK för perioden 2024-2027

Röntgenantenner för förbättrad strålterapi

Projekttitel: Röntgenantenner för förbättrad strålterapi
Huvudsökande: Olle Björneholm, avdelningen för röntgenfysik
Beviljade medel: 3 935 000 SEK för perioden 2024-2027

Utforska symmetrikategorier av kvantfält

Projekttitel: Utforska symmetrikategorier av kvantfält
Huvudsökande: Michele Del Zotto, avdelningen för teoretisk fysik
Beviljade medel: 4 200 000 SEK för perioden 2024-2027

Multiskalsimuleringar av magnetiseringsdynamik, från utveckling till tillämpning

Projekttitel: Multiskalsimuleringar av magnetiseringsdynamik, från utveckling till tillämpning
Huvudsökande: Olle Eriksson, avdelningen för materialteori
Medsökande: Manuel Pereiro och Philipp Rybakov, avdelningen för materialteori
Beviljade medel: 3 900 000 SEK för perioden 2024-2027

Resa till den mörka sidan: Utforskning av mörka mesonsönderfall i okonventionella signaturer vid kolliderare med maskininlärning

Projekttitel: Resa till den mörka sidan: Utforskning av mörka mesonsönderfall i okonventionella signaturer vid kolliderare med maskininlärning
Huvudsökande: Rebeca Gonzalez Suarez, avdelningen för högenergifysik
Beviljade medel: 3 700 000 SEK för perioden 2024-2027

Röda dvärgstjärnors magnetiska fält och deras inverkan på jordlika exoplaneter

Projekttitel: Röda dvärgstjärnors magnetiska fält och deras inverkan på jordlika exoplaneter
Huvudsökande: Oleg Kochukhov, avdelningen för astronomi och rymdfysik
Beviljade medel: 3 900 000 SEK för perioden 2024-2027

Bristande kommunikation? – kemiska förändringar i gränsskikt mellan 2d-material för effektiv neuromorfisk funktion

Projekttitel: Bristande kommunikation? – kemiska förändringar i gränsskikt mellan 2d-material för effektiv neuromorfisk funktion
Huvudsökande: Andreas Lindblad, avdelningen för röntgenfysik
Beviljade medel: 3 860 000 SEK för perioden 2024-2027

Analys och kontroll av perovskiters gränsytor för optoelektroniska tillämpningar

Projekttitel: Analys och kontroll av perovskiters gränsytor för optoelektroniska tillämpningar
Huvudsökande: Håkan Rensmo, avdelningen för röntgenfysik
Beviljade medel: 3 940 000 SEK för perioden 2024-2027

ReFIXED: Resonans och Fluorescens Icke-koherent eXtrem röntgenstrålning Emission och Diffraktion

Projekttitel: ReFIXED: Resonans och Fluorescens Icke-koherent eXtrem röntgenstrålning Emission och Diffraktion
Huvudsökande: Nicusor Timneanu, avdelningen för röntgenfysik
Beviljade medel: 3 935 000 SEK för perioden 2024-2027

Läs mer om Vetenskapsrådets bidrag inom naturvetenskap och teknikvetenskap 2024-2027

Senast uppdaterad: 2023-08-04