500 miljoner till materialforskning för ökad hållbarhet

2024-01-12

WISE, The Wallenberg Initiative Materials Science for Sustainability, investerar nu 500 miljoner kronor i utrustning och infrastruktur vid sju svenska universitet. 74 miljoner går till forskningsplattformar vid Uppsala universitet. WISE är den hittills största satsningen på materialforskning för hållbarhet i Sverige och finansieras av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse.

Skål med grått pulver och uppstickande hålförsedda rektlanglar
WISE Additive är en nationell plattform för 3D-printing. En viktig uppgift blir att skräddarsy pulver för forskning. Foto: Salim Ghandour

För att bekämpa klimatförändringar och för att ställa om till ett hållbart samhälle finns ett stort behov av nya avancerade material. Uppbyggnad av infrastruktur och spetsforskning är förutsättningar för att kunna snabba på omställningen och utvecklandet av gröna teknologier.

– Att hitta nya material för en hållbar värld kan bara uppnås genom mer kunskap. Materialvetare använder sig av forskningsverktyg i form av spektrometrar, mikroskop och andra instrument för att upptäcka och förstå materialens grundläggande egenskaper. Vi är mycket entusiastiska över denna satsning på infrastrukturer och utrustningar, och vi är övertygade om att de kommer att få ett enormt genomslag och snabba på omställningen, säger Magnus Berggren och Olle Eriksson, föreståndare respektive vice föreståndare för WISE.

I satsningen finansieras infrastrukturer för transmissions- och svepelektronmikroskopi, fotoelektronspektroskopi, kärnmagnetisk resonans och avbildande magnetisk resonans, masspektroskopi, kristallografi, additiv tillverkning, samt ett flertal dedikerade fabrikations- och synteslaboratorier för elektroniska och cirkulära material. Flera av plattformarna kommer att vara distribuerade infrastrukturer, med kompletterande utrustningsuppsättningar på olika universitet. Ytterligare omfattande finansiering och stöd tillhandahålls också av de sju partneruniversiteten inom WISE.

Tre plattformar vid Uppsala universitet

Tre av de beviljade plattformarna finns vid Uppsala universitet. De tilldelas totalt 74 miljoner:

WISE Additive som är en nationell plattform för 3D-printing. En viktig uppgift blir att skräddarsy pulver för forskning.

WISE EST (Enabling Sustainable technology Transitions), som fokuserar på tribologi, det vill säga vetenskapen om ytor i kontakt med varandra och omfattar friktion, nötning och smörjning, och kommer att undersöka hur ytor påverkas av spänning och relativa rörelser.

Near Ambient Pressure XPS handlar om röntgenfotoelektronspektroskopi för att studera ytor på material. I teknikplattformen LigHt vid Uppsala universitet är verktyget integrerat med ny instrumentering för extrem elementär känslighet och strukturanalys samt acceleratoranläggningen vid Tandemlaboratoriet och riktar sig mot lätta element i material och korrosionsprocesser.

– Satsningen är en välbehövlig injektion som skapar möjligheter att vässa materialforskningen inom flera områden med relevans för hållbar omställning. För Uppsala universitet innebär det en särskild satsning inom additiv tillverkning, tribologi och karakterisering av material med lätta element som litium och väte, säger Charlotte Platzer Björkman vicerektor vid teknisk- naturvetenskapliga fakulteten vi Uppsala universitet och styrelseledamot i WISE.

Utrustningen förväntas tas i bruk med början under 2024 och löpa under hela projektperioden för WISE. För den mer tidskrävande uppbyggnaden av WISE forskningsplattformar förväntas utrustningen tas i bruk under 2025.

Åsa Malmberg

Fakta WISE

WISE, The Wallenberg Initiative Materials Science for Sustainability, är den hittills största satsningen på materialvetenskap i Sverige och omfattar stora investeringar vid de ledande universiteten i Sverige under drygt 10 år. Visionen är en hållbar framtid genom materialvetenskap.

Programmet är ett samarbete mellan Chalmers tekniska högskola, KTH, Linköpings universitet, Luleå tekniska universitet, Uppsala universitet, Stockholms universitet, Lunds universitet samt med utvalda forskargrupper vid Karlstad universitet, Umeå universitet och Örebro universitet.

Genom samarbeten med industri och samhälle ska WISE främja och aktivera en omställning mot ett hållbart samhälle och samtidigt flytta fram den vetenskapliga gränsen inom materialvetenskap, som etablerar Sverige som en ledande nation inom området.

WISE finansieras av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse och den totala budgeten för WISE-programmet är nära 3 miljarder kronor under 2022–2033.

Läs mer

WISE:s hemsida

74 miljoner i WISE-anslag till teknikplattformar vid Uppsala universitet

Senast uppdaterad: 2023-08-04