Nytt EU-projekt ska bana väg för framtidens elektronik

2024-02-20

Uppsalafysiker har beviljats EU-medel för projektet OBELIX. Inom projektet ska man utveckla en helt ny form av elektroniska komponenter, där information överförs genom orbitala magnetiska strömmar istället för spinnströmmar eller elektriska strömmar.

OBELIX har tilldelats 44 miljoner SEK i utlysningen Pathfinder inom ramprogrammet Horizon Europe från Europiska Innovationsrådet. Projektet syftar till utveckling av genombrottsteknologi, och Uppsala universitet har tilldelats 2,6 miljoner SEK för sin del inom OBELIX.

– Det är väldigt glädjande att vår forskning bedömts vara av högsta kvalitet inom Europa. I bedömningen fick vi 100/100 för excellent vetenskaplig kvalitet och förnyelse, vilket ledde till att projektet beviljades, säger Peter Oppeneer, som tillsammans med Jan Rusz, båda verksamma vid institutionen för fysik och astronomi, står bakom den nyskapande teorin inom projektet.

Inom projektet kommer forskarna använda sig av orbitala magnetiska strömmar istället för spinnströmmar. Målet är att skapa orbitala magnetiska strömmar i metalliska material genom att tillämpa elektriska fält eller strukturerade ljuspulser. Orbitalströmmarna används sedan för att styra magnetiska moment i nanometerstora komponenter.

Preliminära studier visar att stora orbitalströmmar kan skapas i vanliga lättmetaller. Dessa stora orbitalströmmar kan leda till en ny form av informationsbärare som kan vara mer effektiv än spinnströmmar som redan används i spinntroniska komponenter. Denna typ av nya komponenter kan byggas med billiga gröna metaller istället för de tungmetaller som används idag.

– Att använda orbitalströmmar innebär ett paradigmskifte inom informationsteknologi och kan bana väg för snabbare och mer energisnåla dynamiska datorminnen i framtiden, säger Peter Oppeneer.

OBELIX är ett samarbete mellan fem universitet och ett företag i Europa och koordineras av Aurelien Manchon vid forskningsorganisation Centre National de la Recherche Scientifique, CNRS i Frankrike.

Projektet beviljades medel i den prestigefyllda utlysningen Pathfinder i hårdaste internationell konkurrens. Europeiska Innovationsrådets målsättning stödjer nya Pathfinderprojekt som kan leda till radikalt nya teknologier. Pathfinderprojekt bedöms utifrån kriterierna hög vetenskaplig excellens och potential för utveckling av genombrottsteknologi. Bara 6% av alla ansökningar beviljas. OBELIX är det första Pathfinderprojektet vid institutionen för fysik och astronomi vid Uppsala universitet.

Läs mer

Stora orbitalströmmar kan induceras i lättmetall

Horizon Europe

Kontakt

Peter Oppeneer, e-mail: peter.oppeneer@physics.uu.se

Jan Rusz, e-mail: jan.rusz@physics.uu.se

Senast uppdaterad: 2023-08-04