Besök av astronomer från Tartu Observatorium

2024-03-19

Den 12-14 mars 2024 besökte astronomer från Tartu Observatorium Ångströmlaboratoriet vid Uppsala universitet​ inom twinning-projektet EXOHOST 2024.

Målet med projektet är att stärka Tartu Observatorium i Estland att bli mer konkurrenskraftiga inom den europeiska forskningen. Projektet genomförs i ett samarbete mellan astronomer vid Tartu Observatorium, Uppsala universitet, University College London och den Österrikiska Vetenskapsakademin i Graz.

Deltagare vid EXOHOST 2024. Foto: Camilla Thulin.

Inom projektet delar forskarna specialistkunskaper och erfarenheter inom forskning, forskningsadministration och forskningsorganisation med Tartu Observatorium.

Syftet med besöket var att dela erfarenheter inom stjärnspektroskopi men också en genomgång om hur ansökningar och utvärderingar vid projektansökningar inom astronomi går till. Under besöket hölls två endagsworkshops i Instrumentation and proposal writing och Spectral Surveys, med drygt 20 deltagare från Tartu Observatorium, Uppsala universitet, University College London, Vilnius universitet och den Österrikiska Vetenskapsakademin.

– Det var ett lyckat besök. Det är tydligt att Tartu Observatorium står inför en föryngringsfas, och då är det viktigt att skapa bra internationella kontakter. Och det är också alltid bättre att träffas personligen, speciellt om man skall jobba intensivt ihop, säger Eric Stempels, forskare vid institutionen för fysik och astronomi och en av initiativtagare till projektet.

I slutet av workshopen spånade forskarna idéer för att hitta fler möjligheter till samarbete. Förhoppningen är att kontakterna består långt efter att EU-projektet har nått sitt slut. Nästa gång projektdeltagarna träffas blir under en forskarskola i Tartu i september senare i år.

EXOHOST

EXOHOST, Building Excellence in Spectral Characterisation of Exoplanet Hosts and Other Stars, är ett EU-projekt inom HORIZON Coordination and Support Actions, som löper under två år fram till den sista december 2025.

This project has received funding from the European Union's Horizon Europe research and innovation programme under grant agreement No. 101079231 (EXOHOST), and from UK Research and Innovation (UKRI) under the UK government’s Horizon Europe funding guarantee (grant number 10051045).

Läs mer

Om Instrumentation and Spectral Surveys workshops på EXHOST webbplats

Senast uppdaterad: 2023-08-04