Bygget av FREIA-hallen går enligt planerna

2012-12-03

FREIA-hallen

Bygget av FREIA-hallen går enligt planerna. Hallen står nu emot väder och vind.

Senast uppdaterad: 2023-08-04