FREIA-laboratoriet står snart färdigt

2013-04-19

Artikeln är hämtad från Det händer på Ångström, Apr 2013

Det nya FREIA-laboratoriet håller på att färdigställas söder om hus 7 vid Ångströmlaboratoriet.
Till infrastrukturen i laboratoriet kommer en större ”state of the art” kryoanläggnig att ingå. Den nya anläggningen kommer att göra det möjligt att testa och utveckla supraledande komponenter som kaviteter eller magneter för partikelacceleratorer.
Det första stora projektet omfattar utveckling av supraledande acceleratorkaviteter för European Spallation Source (ESS) som är på väg att uppföras strax utanför Lund. Utvecklingsarbetet inbegriper även en 352 MHz radiofrekvensförstärkare som ska driva acceleratorkaviteterna. Forskningsverksamheten kan börja använda FREIA-laboratoriet den 1 juli 2013. FREIA-avdelningen kommer att organisera en stor internationell workshop, ”RF Power Generation for Accelerators”, 17–19 juni i samband med invigningen av FREIA-laboratoriets lokaler planerad till den 18 juni.
Senast uppdaterad: 2023-08-04