Mehran Salehpour tilldelas IBA-Europhysics Prize 2015

2015-06-09

Mehran Salehpour vid avdelningen för tillämpad kärnfysik har tilldelats 2015 års "IBA-Europhysics prize for Applied Nuclear Science and Nuclear Methods and Nuclear Methods in Medicine". 

Mehran Salehpour tilldelades priset för det stora genomslag hans arbete haft inom biomedicinsk acceleratormasspektrometri. Han har underlättat för rutinanalyser av ultrasmå DNA-prover i mikrogramstorlek, vilket har har lett fram till ny grundläggande information om människans fysiologi i form av en cellförnyelsekarta över den mänskliga hjärnan, hjärtat och andra viktiga organ.

Prisutdelningen kommer att äga rum under den tredje European Nuclear Physics Conference 31 augusti – 3 september 2015 i Groningen i Nederländerna.

Läs mer om priset

Artikel i UNT om Mehran Salehpours forskning (2014-02-20)

Senast uppdaterad: 2023-08-04