Bygger elektronik till ny experimentanläggning

2015-06-12

Tord Johansson
Tord Johansson, professor i kärnfysik. Foto: Mats Kamsten.

Tord Johansson, professor i kärnfysik vid institutionen för fysik och astronomi, har fått anslag på 26,8 miljoner från Vetenskapsrådet för att bygga elektronik till ett stort experiment i hadronfysik.

Vad ska ni göra?

– Vi ska bygga elektronik för ett stort experiment i hadronfysik som heter PANDA. Det är en del av den nya forskningsanläggningen FAIR som nu byggs upp i Darmstadt i Tyskland.

Vad är det ni ska studera i experimentet?

– Vi ska studera den starka växelverkan, som är den minst förstådda av de fyra grundläggande krafterna, genom att undersöka vad som sker när antiprotoner kolliderar med protoner. Hur den starka växelverkan fungerar vid höga energinivåer, som vid Cern, har man bra koll på. Men den teori som alla anser vara den korrekta går inte att räkna på vid lägre energier. Vi behöver därför göra experiment för vägledning.

Hur många forskare är inblandade?

– Det här är en internationell anläggning, som ibland kallas ett mini-Cern för kärnfysik. Totalt är vi 500 fysiker och kring 10 personer från Uppsala. När experimentet kör har vi kanske stråltid ett halvår per år och behöver ha folk där, men det dröjer ett tag innan det blir klart. Acceleratoranläggningen är under uppbyggnad och kommer att vara klar om cirka åtta år och först då kan vi ta data.

Vad är det för elektronik ni utvecklar?

– Det är digital-till-analogomvandlare och datakoncentratorer som har utvecklats, designats och testats här i Uppsala. Nu har vi fått förtroendet att hålla i tillverkningen.

– Elektroniken är kopplad till experimentets fotondetektorer med 64 000 olika kanaler. De högenergetiska fotonerna omvandlas till en ljusblixt när de bromsas upp av materialet och detta ljus omvandlas till en elektrisk puls. Vi digitaliserar pulsformen och bygger också in intelligens i kretsarna så vi får information om energin och tiden för den puls som bildas. Tidigare har man lagrat rådata från sådana experiment men nu kan vi filtrera fram de intressanta händelserna på ett mer effektivt sätt.

Läs mer om PANDA-experimentet

Läs mer om PANDA-experimentet på PANDAS egna sidor

Annica Hulth

Senast uppdaterad: 2023-08-04