Håkan Rensmo tilldelades Thuréus-pris för framstående energiforskning

2015-09-01

Professor Håkan Rensmo vid institutionen för fysik och astronomi tilldelades den 1 september Kungliga Vetenskaps-Societetens Thuréus-pris i fysisk-matematiska klassen på 100 000 kr.

Motiveringen löd ”Professor Håkan Rensmo tilldelas fysisk-matematiska klassens Thuréus-pris för hans framstående arbete inom energiforskningen, särskilt avseende solceller och batterier”.

Håkan Rensmos doktorsavhandling om färgämnessensiterade solceller lades fram 1998 och har lagt grunden för hans fortsatta forskning med fokus på solceller, batterier och fotokatalytiska processer inom energiforskningen.

Prisceremonin ägde rum i Museum Gustavianum i Uppsala och i samband med prisutdelningen höll Rensmo en presentation med titeln Omvandlingen mellan solenergi, elektrisk energi och kemisk energi”.

Thuréus-priserna är sett till prissumman Vetenskaps-Societetens största pris. Det delas därför ut till forskare i det absoluta toppskiktet.

Kungliga Vetenskaps-Societetens pressmeddelande

Senast uppdaterad: 2023-08-04