Nicusor Timneanu tilldelas Thalénska priset för forskning med högintensiva laserpulser

2015-09-01

Nicusor Timneanu tilldelades den 1 september 2015 det Thalénska priset från Kungl. Vetenskaps-Societeten. Motiveringen till priset löd: "Docent Nicusor Timneanu har tilldelats det Thalénska priset för hans nydanande utveckling av högintensiva laserpulsers användning för studier av molekyler i biologiska system, komplexa material och extrema materialtillstånd."

Nicusor Timneanu har i sin forskning spelat en ledande roll i att utveckla en teknik, både experimentellt och teoretiskt, där man undersöker materia med hjälp av röntgenlaser. Detta är en ny sorts laser som producerar extremt starka laserpulser under en mycket kort tid (några femtosekunder). Intensiteten av röntgenljuset är en triljon gånger starkare än solljuset och tekniken har möjliggjort unika avbildningar av till exempel viruspartiklar och små proteinkristaller.

– Det är en ära att få priset, speciellt eftersom det kommer från Sveriges äldsta vetenskapliga akademi, säger Nicusor.

De nya röntgenlasrarna bidrar till tvärvetenskaplig forskning och binder samman forskningen inom fysik och biologi.

– Priset betyder mycket för mig just på grund av det stödjer den tvärvetenskapliga forskningen som jag håller på med. Jag vill fortsätta med att tillämpa fysikaliska metoder och beräkningar för att studera biologiska system och bygga broar mellan fysik och biologi, säger Nicusor.

Forskningen inom området är viktig eftersom man för att kunna bestämma strukturen på proteiner måste förstå vad som händer med proteinerna i starka röntgenfält och det kan även leda till att man kan ta fram nya sätt att manipulera materia med röntgenstrålar.

– En biologisk fråga om struktur leder till viktiga frågor om extrema materials tillstånd under själva undersökningen. Det är ett nytt väldigt dynamisk fält, och spännande saker kan hända, säger Nicusor.

Det Thalénska priset delas ut "såsom belöning för ett förtjenstfullt fysikaliskt arbete, utfördt under de närmast förflutna fem åren af svensk man eller qvinna". Det är instiftat genom och uppkallat efter Robert Thalén som 1873 blev professor i mekanik och 1874 efterträdde Anders Ångström på professuren i fysik vid Uppsala universitet.

Camilla Thulin

Senast uppdaterad: 2023-08-04