Frankrikes ambassadör besökte avdelningen för tillämpad kärnfysik

2015-11-02

Måndagen den 2 november fick Uppsala universitet besök från Frankrikes ambassad i Sverige. Ambassadör Jaques Lapouge och vetenskaps- och universitetsattaché Emmanuel Salmon inledde sitt besök med lunch i rektors representationsvåning i universitetshuset, där de fick lyssna till korta presentationer från universitetets verksamhetsområden.

Besöket fortsatte därefter till Ångströmlaboratoriet, där avdelningen för tillämpad kärnfysik på institutionen för fysik och astronomi presenterade det samarbete som finns mellan Frankrike och Sverige inom kärnteknisk forskning och utbildning.

Philippe Filliatre, Michael Österlund, Göran Ericsson, Carl Hellesen, Ane Håkansson, Jaques Lapouge, Staffan Jacobsson Svärd, Stephan Pomp, Vasuda Verma och Emmanuel Salmon
Medverkande på mötet med avdelningen för tillämpad kärnfysik: Philippe Filliatre, CEA Cadarache, Michael Österlund, Göran Ericsson, Carl Hellesen, Ane Håkansson, Frankrikes ambassadör Jaques Lapouge, Staffan Jacobsson Svärd, Stephan Pomp, Vasuda Verma, doktorand inom ASTRID-projektet, franska ambassadens vetenskaps- och universitetsattaché Emmanuel Salmon. Saknas på bilden gör Tord Johansson, sektionsdekan fysik. Foto: Camilla Thulin

En presentation gjordes bland annat av ett sexårigt fransk-svenskt forskningssamarbete, som löper fram till år 2017. Avtalet är gemensamt för KTH, Chalmers och Uppsala universitet och innefattar forskning, utbildning och flytt av experimentutrustning från The Svedberglaboratoriet i Uppsala till Frankrike.

Utbildningsdelen inom avtalet innebär att ett trettiotal svenska studenter har en unik möjlighet att besöka CEA/Saclay Research Center där de får en möjlighet att göra tester, laborationer och köra ISIS-reaktorn, vilket det inte finns någon motsvarande möjlighet till i Sverige.

Forskningssamarbetet innebär att svenska doktorander utför huvuddelen av sitt arbete i Sydfrankrike, antingen vid reaktorn ASTRID (Advanced Sodium Technological Reactor for Industrial Demonstration) i Marcoule eller Jules Horowitz-reaktorn, JHR, i Cadarache, vilka den franska forskningsinrättningen CEA (Commissariat à l’Énergie Atomique) står bakom.

The Svedberglaboratoriet vid Uppsala universitet är en forskningsresurs som kommer att stängas runt årsskiftet 2015/2016, där man har ägnat sig åt acceleratorbaserad forskning i bland annat neutroninducerade kärnreaktioner. Denna del av verksamheten kommer att flyttas till GANIL (Grand Accélérateur National d´lons Lourds), som är ett franskt acceleratorlaboratorium nära Caen.

Senast uppdaterad: 2023-08-04