Ulf Danielsson tilldelades Hedeniuspriset 2015

2015-11-23

Söndagen den 22 november tilldelade Ulf Danielsson Hedeniuspriset 2015 i ABF-huset i Stockholm.

Motiveringen till priset var: ”Professor Ulf Danielsson har under en lång tid bedrivit aktiv folkbildning genom sina populärvetenskapliga böcker och föreläsningar, samt genom sitt flitiga deltagande i olika media. Framförallt har Danielsson folkbildat inom fysikens område, men han har även gjort viktiga inlägg om vetenskapens generella roll för vår förståelse av verkligheten. Genom sin livaktiga, intresseväckande och nyfikna ton är Danielsson ett både eftersökt och välkommet inslag i den svenska diskussionen. I denna har Danielsson konsekvent främjat det rationella samtalet kring verklighetens natur och människans plats i världen.”

Ingmar Hedeniuspriset delas årligen ut sedan år 2000 av Humanisterna. Priset instiftades av till minne av filosofen, författaren och kulturdebattören Ingemar Hedenius (1908–1982). Priset tilldelas en person som under året ska ha ”främjat humanism, rationalism och vetenskaplig kunskap. Särskild vikt skall fästas vid insatser som befrämjat en kritisk granskning av religion i dess olika former, pseudovetenskap, irrationella och inhumana föreställningar och traditioner.”

Läs mer om Hedeniuspriset på Humanisternas webb och se den föreläsning Ulf Danielsson gav i samband med prisutdelningen.

Senast uppdaterad: 2023-08-04