19,5 miljoner till forskningsinfrastruktur för Super-ADAM

2015-12-21

Vetenskapsrådet har beviljat 19,5 miljoner kronor under en treårsperiod för den internationella forskningsinfrastrukturen Super ADAM @ ILL.

SuperADAM är en neutronreflektometer i världsklass som finns vid ILL (Institut Laue-Langevin) i Grenoble i Frankrike. 70% av stråltiden vid Super ADAM är avsatt för svenska forskare och från Sverige driver Uppsala universitet instrumentet tillsammans med Linköpings universitet och Lunds universitet.

– Avdelningen för materialfysik har en mycket stark verksamhet inom området och tillgången till Super ADAM är därför av stor betydelse, säger Björgvin Hjörvarsson, professor i materialvetenskap vid Uppsala universitet och huvudsökande för projektet.

Medel har tilldelats för en treårsperiod, fram tills dess att avtalet med ILL löper ut, men projektet kommer med största sannolikhet fortsätta fram till år 2025, då det multidisciplinära forskningscentret ESS (European Spallation Source) i Lund kommer att vara i bruk.

Instrumentet Super ADAM är hörnstenen i ett nationellt projekt med samma namn. Super ADAM-projektet har som huvudmål att öka neutronanvändningen i Sverige och driften av reflektometern utgör den största delen av projektet.

– Projektet kommer att användas för att öka tillgängligheten av neutronspridning för svenska forskare, säger Björgvin Hjörvarsson.

Huvudsökande för projektet är Björgvin Hjörvarsson, professor i materialfysik vid Uppsala universitet och medsökande är Jens Birch, LU, Tommy Nylander LU, och Max Wolff, UU.

Läs mer om SuperADAM-projektet

Läs mer om ILL

Läs mer om ESS

Läs mer om utlysningens samtliga beviljade medel vid Uppsala universitet

Camilla Thulin

Senast uppdaterad: 2023-08-04