Henrik Johansson tilldelas Swedish Foundations' Starting Grants

2016-03-21

Henrik Johansson, universitetslektor i teoretisk fysik vid institutionen för fysik och astronomi, har rankats som en av de främsta forskarna i Europa och har beviljats medel från det nya stiftelsesamarbetet Swedish Foundations' Starting Grant.

2016 är första året som priset delas ut och bakom Swedish Foundations' Starting Grant står de fyra fristående stiftelserna: Familjen Erling-Perssons Stiftelse, Kempestiftelserna, Ragnar Söderbergs stiftelse och Riksbankens Jubileumsfond.

Henrik Johansson är en av fem forskare utvalda och tilldelas medel från Ragnar Söderbergs stiftelse för sitt projekt ”The Kinematical Algebra underlying Quantum Gravity and Quantum Chromodynamics”.

Det nya initiativet Swedish Foundations' Starting Grant lyfter upp framstående forskare vid svenska universitet och beviljar forskare motsvarande belopp som de sökt från ERC, men som de trots att de topprankats i deras paneler inte har tilldelats på grund av de begränsade medel som de delar ut.

Stiftelsesamarbetet vill uppmuntra svenska forskare att fortsätta söka medel från ERC, European Research Council, som är de mest prestigefyllda forskningsanslagen i Europa. De forskare som tilldelas Swedish Foundations' Starting Grant har goda möjligheter att tilldelas medel i kommande ERC-omgångar.

Den vetenskapliga bedömningen av projekten som tilldelas medel från Swedish Foundations' Starting Grant bygger på den bedömning som görs av ERC:s paneler. Även forskningsanslaget motsvarar ERC:s Starting Grant. Forskningsanslaget erhålls för ett år i taget på 300 000 Euro/år och garanteras under fem år under förutsättning att en ny ansökan skickas in och att forskarna inte erhåller ERC-medel.

Läs en intervju med Henrik Johansson

Läs mer om Swedish Foundations' Starting Grant och övriga pristagare

Läs mer om Ragnar Söderbergs stiftelse

Läs mer om ERC Starting Grant

Camilla Thulin

Senast uppdaterad: 2023-08-04