Johan Larsson årets pedagogiska pristagare inom matematik, naturvetenskap och teknik

2016-05-25

Universitetsadjunkt Johan Larsson på avdelningen fysikens didaktik vid institutionen för fysik och astronomi har tilldelats 2016 års pedagogiska pris inom området matematik, naturvetenskap och teknik.

Johan Tysk, Johan Larsson och Anders Malmberg
Johan Larsson gratuleras till det pedagogiska priset av vicerektor Johan Tysk och prorektor Anders Malmberg.
Foto: Camilla Thulin

Johan Larsson tilldelas priset för undervisning inom fysik och astronomi med motiveringen:

”Johan Larsson är en erfaren lärare som ständigt utvecklar sin undervisning. I hans undervisning framträder klara mål, stimulerande vardagskopplingar, kreativa modeller och spännande experiment. Med en bred repertoar av undervisningsformer strävar Johan efter att möta alla studenter där de är och främja deras lärande. Han delar frikostigt med sig av inspiration, fysikkunskaper och pedagogiska råd till studenter och lärarkollegor.”

Det pedagogiska priset vid Uppsala universitet delas varje år ut inom fyra nomineringsområdet och det finns därutöver ett fritt pris. Det är studenter och kollegor som nominerar kandidater och de slutliga pristagarna utses av en beredningsgrupp. Beredningsgruppen består av två lärare och två studenter från nomineringsområdena. I år var 59 personer nominerade.

– Pedagogiska priset belönar undervisningsinsatser av högsta kvalitet. De lärare som i hård konkurrens tilldelas priset representerar både högskolepedagogisk kompetens och genuin omtanke om studenternas lärande, säger prorektor Anders Malmberg, ordförande i beredningsgruppen.

Samtliga pristagare 2016

Universitetsadjunkt Johan Larsson vid institutionen för fysik och astronomi har tilldelats 2016 års pedagogiska pris inom området matematik, naturvetenskap och teknik.

Universitetslektor Sina Tezel vid institutionen för lingvistik och filologi har tilldelats 2016 års pedagogiska pris inom området teologi, humaniora och lärarutbildning.

Universitetslektor Per Engström vid nationalekonomiska institutionen har tilldelats 2016 års pedagogiska pris inom området juridik och samhällsvetenskap.

Universitetsadjunkt Per Holmfeldt vid institutionen för medicinsk cellbiologi har tilldelats 2016 års pedagogiska pris inom området medicin och farmaci.

Universitetslektor David Black-Schaffer vid institutionen för informationsteknologi har tilldelats 2016 års fria pedagogiska pris på temat ”Integrering av digitala resurser i undervisningen”.

Prisen, med en prissumma på 20 000 kronor delas ut i samband med professorsinstallationen i november.

Läs mer om övriga pristagare

Senast uppdaterad: 2023-08-04