Max IV – redo att öppna en ny värld

2016-06-21

Den 21 juni invigs MAX IV-laboratoriet i Lund – Sveriges största satsning på forskningsinfrastruktur någonsin. Det nationella laboratoriet är världens modernaste anläggning för synkrotronljus. Här kan forskare från hela världen undersöka molekylära strukturer och ytor mer detaljrikt än någonsin. Uppsalaforskare har starkt bidragit till utvecklingen och står nu i startgroparna inför de nya möjligheterna.

MAX IV-laboratoriet
MAX IV-laboratoriet invigs den 21 juni. Foto: Roger Eriksson, ESS.

MAX IV-laboratoriet har byggts upp under många år. Under namnet MAX-lab öppnades ett laboratorium för användare redan 1987. Den 1 juli 2010 bildades en gemensam nationell organisation under namnet MAX IV-laboratoriet. I denna organisation ingick två anläggningar: MAX-lab och det planerade MAX IV.

Det gamla MAX-laboratoriets tre lagringsringar, MAX I-III, släcktes i en ceremoni under Luciadagen 2015, och det nya MAX IV-laboratoriet kommer att ha två lagringsringar, som bygger på ny teknik och vetenskapliga teorier som utvecklats vid MAX-lab under årtiondena. Den största lagringsringen kan redan nu leverera synkrotronljus för experiment.

Varje år kommer cirka 900 forskare inom biologi, fysik, kemi, miljö, geologi, teknik och medicin från hela världen för att göra experiment inom material- miljö- och livsvetenskaper på laboratoriet. Man räknar med att anläggningen fullt utbyggd kommer att kunna ta emot cirka 2 000 tillresta forskare om året.

En ny värld öppnas

En gång i tiden öppnade mikroskopet en helt ny värld av smådjur, plankton, bakterier och celler för forskarna. Idag har de flesta någon gång tittat i ett mikroskop och inser vad det betyder för att förstå vår omvärld. Sedan dess har tekniken utvecklats i en rasande fart och skapat möjligheter som få känner till. Ett experiment som för 30 år sedan tog ett år att genomföra tar idag bara några millisekunder och man kan studera strukturer som är en miljondels millimeter stora.

Tekniken i den nya anläggningen är mycket avancerad. I linjäracceleratorn sätter man fart på elektroner så de närmar sig ljusets hastighet. De förs sedan in i lagringsringen där man böjer deras bana med hjälp av magneter. Vid avböjningen avger elektronerna synkrotronljus som är ett oerhört intensivt ljus över ett brett våglängdsintervall. Ljuset leds ut till forskningsstationerna genom särskilda strålrör och det är här som själva experimenten sker.

– Den nya ljuskällan är världsledande och ljusets kvalitet öppnar en ny värld. Här kan vi ta tillvara ljusets egenskaper för att försöka förstå mer om hur världen och livet fungerar. Nu blir våra drömmar om instrument och mätmetoder, som har växt fram och formats, möjliga att förverkliga, säger Jan-Erik Rubensson, professor i fysik vid Uppsala universitet.

– Vi fysiker har under lång tid haft mycket samarbete mellan Lund och Uppsala i uppbyggnaden av laboratoriet, berättar Jan-Erik Rubensson. Man kan nog säga att laboratoriet till en början var inriktad på fysik och materialvetenskap. Men efterhand har det utvecklats också mot biologi och livsvetenskap. I dag har vi stor nytta av varandra och laboratoriet är till stor del beroende av det tvärvetenskapliga samarbetet.

Invigning när solen står som högst

Den 21 juni – på den ljusaste dagen på året, klockan 13:08:55 när solen står som högst på himlen på hela året – blir det högtidlig invigning av det skarpaste ljuset i världen med invigningstal av statsminister Stefan Löfven i närvaro av H.M. Konungen och 500 svenska och internationella gäster. En av de övriga invigningstalarna är Maria Selmer, uppsalaprofessor i biologi, särskilt strukturbiologi vid institutionen för cell- och molekylärbiologi.

Läs mer om MAX IV-laboratoriet

Lunds universitet är värduniversitet för MAX IV. Men anläggningen har flera finansiärer som bidrar till olika delar: Vetenskapsrådet, Vinnova, Region Skåne, Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, Lunds universitet samt ytterligare elva svenska universitet.

Anna Malmberg

Senast uppdaterad: 2023-08-04