Samverkansprojekt kring värmekameror i undervisningen

2016-06-16

Jesper Haglund vid avdelningen för fysikens didaktik har beviljats 170 000 kr för ett projekt med värmekameror i undervisningen i samverkan med företaget FLIR.

Värmekameraselfie av Jesper Haglund
Värmekameraselfie av
Jesper Haglund.

Jesper Haglund har tillsammans med lärare utvecklat öppna laborationer i termodynamik och studerat hur värmekameror kan användas i undervisningen.

– Idag har studenter på kandidatprogrammet i fysik och civilingenjörsstudenter möjlighet att se fenomen som värmestrålning och värmeledning med hjälp av värmekameror.

En del av projektet innebär att lärarna i termodynamik under hösten 2016 kommer att vidareutveckla laborativa kursmoment. Tack vare projektet kommer även studenter på andra utbildningar vid teknisk-naturvetenskapliga fakulteten att få tillgång till tekniken. Till exempel kommer värmekameror kunna användas vid kalorimetrilaborationer i kemi, där studenterna undersöker temperaturförändring, då olika ämnen löses i vatten, samt vid laborationer och projekt om energieffektivisering i byggnader i teknik. Kursutvecklingen ligger också till grund för ämnesdidaktisk forskning kring vad studenterna lär sig på kurserna.

Värmekameror
Värmekameror i undervisning. Foto: Jonas Axelsson

– Förhoppningen är att projektet kan tjäna som ett första steg i ett fördjupat samarbete mellan Uppsala universitet och FLIR kring hur värmekameror kan användas i grundutbildningen, säger Jesper Haglund.

Projektet genomförs inom det Vinnova-finansierade programmet Verifiering för Samverkan, VFS, som koordineras av UU Innovation. Verifiering för Samverkan har till syfte att stimulera och underlätta långsiktig samverkan mellan akademi, näringsliv och samhälle. Programmet genomfördes för tredje året i rad och i år kom det in 36 ansökningar, varav 10 beviljades medel.

Läs mer om övriga beviljade projekt inom VFS

Senast uppdaterad: 2023-08-04