Stor satsning på forskarskola i neutronspridning leds av Uppsalaforskare

2016-06-21

Stiftelsen för strategisk forskning, SSF, har beslutat att satsa 120 miljoner kronor på en forskarskola i neutronspridning. Det är Sveriges största forskningssatsning genom tiderna och ett strategiskt samarbete mellan sex svenska lärosäten som ska ledas av professor Kristina Edström, Uppsala universitet (föreståndare) och universitetslektorn Martin Månsson, KTH, (forskarstudierektor).

Kristina Edström
Kristina Edström, professor i oorganisk kemi vid Institutionen för kemi - Ångström, blir föreståndare för den nya satsningen på en forskarskola i neutronspridning. Foto: Mikael Wallerstedt.

Satsningen ska ses i relation till att Sverige genom European Spallation Source (ESS) kommer att bli värd för en av de riktigt stora europeiska forskningsanläggningarna.

Syftet med lanseringen av en nationell forskarskola är att utbilda 20 doktorer inom vetenskapsfält där neutronspridning kan skapa genombrott. Om halvtidsutvärderingen blir positiv kommer SSF att satsa 100 miljoner till för ytterligare 20 stycken doktorander.

– Att ett litet land som Sverige blir värd för en sådan prestigefull anläggning är unikt och visar på Sveriges förtroende när det gäller forskning, utveckling och större projektering. Det är nu hög tid att bygga kompetens för att kunna utnyttja den fantastiska möjlighet som ges av den framtida neutronkällan vid ESS, säger Lars Hultman, vd SSF.

ESS är inne i en mycket aktiv uppbyggnadsfas med sikte på fullskalig drift 2023. Här används neutroner som ett verktyg för att undersöka funktionella material, nya mediciner och ingenjörsvetenskapliga produkter. Eftersom neutronerna verkar med andra våglängder än ljus kompletteras nu synkrotronljuskällan MAX IV, som är samlokaliserad med ESS i Lund.

SSF:s satsning lanseras idag samtidigt som MAX IV invigs.

Anna Malmberg

Senast uppdaterad: 2023-08-04