Kandidatprogrammet i fysik bland de svåraste utbildningarna att komma in på vid Uppsala universitet

2016-08-04

Kandidatprogrammet i fysik var ett bland de svåraste programmen att komma in på vid Uppsala universitet inför höstterminen 2016.

De program som efter andra antagningen var svårast att komma in på var psykologprogrammet, läkarprogrammet, kandidatprogam i fysik, juristprogrammet, ekonomie kandidatprogram, politices kandidatprogram och apotekarprogrammet. De grundkurser på heltid som var mest populära var psykologi, retorik, statskunskap och företagsekonomi.

Inför höstterminen 2016 har 41.618 antagits till kurser och program vid Uppsala universitet, vilket är en minskning med 1 procent jämfört med höstterminen 2015, då 42.066 studenter antogs.

Se om du har blivit antagen på Antagning.se

Registrera dig i Studentportalen

Senast uppdaterad: 2023-08-04