Benzeliusbelöningar till Oscar Grånäs och Ronny Knut

2016-08-30

Tisdagen den 30 augusti 2016 tilldelades Oscar Grånäs, materialteori och Ronny Knut, molekyl- och kondenserade materiens fysik, Kungl. Vetenskaps-Societeten i Uppsalas Benzeliusbelöningar i den fysisk-matematiska klassen.

Motiveringarna till priserna löd:

Oscar Grånäs
Oscar Grånäs.
Foto: Camilla Thulin

”Filosofie doktor Oscar Grånäs tilldelas en av den fysisk-matematiska klassens Benzelius-belöningar för utvecklingen av den självkonsistenta dynamiska medelfältsteorin i en full-potential elektronstrukturmetod samt för dess tillämpning på korrelerade elektronsystem”

och

Ronny Knut
Ronny Knut.
Foto: Camilla Thulin

”Filosofie doktor Ronny Knut tilldelas en av den fysisk-matematiska klassens Benzelius-belöningar för sina framstående studier av magnetiska egenskaper med tillämpningar inom så kallad spinn-elektronik, framförallt genom spektroskopiska studier med röntgenstrålning”

Benzeliusbelöningarna, med en prissumma på 25 000 kr, delades ut på Gustavianum i Uppsala. Benzeliusbelöningarna delas ut av Kungl. Vetenskaps-Societeten i Uppsala varje år och priset instiftades i början av 1980-talet för att belöna yngre förtjänta forskares prestationer.

Kungl. Vetenskaps-Societeten i Uppsala grundades 1710 och är Sverige äldsta vetenskapliga akademi, som bland annat stödjer svensk forskning av högsta kvalitet genom att dela ut priser och belöningar till förtjänta forskare.

Läs mer om Kungl. Vetenskaps-Societeten

Senast uppdaterad: 2023-08-04