46 miljoner till forskning inom fysik och astronomi

2016-11-07

Institutionen för fysik och astronomi tilldelas 45 917 000 SEK för perioden 2016-2020 i Vetenskapsrådets stora utlysning, där totalt sex projektbidrag och sex etableringsbidrag inom naturvetenskap och teknikvetenskap samt ett projektbidrag inom utbildningsvetenskap tilldelas medel.

Institutionen för fysik och astronomi tilldelas totalt 39 969 000 SEK från Vetenskapsrådet inom de båda bidragsformerna projektbidrag och etableringsbidrag inom naturvetenskap och teknikvetenskap.

Totalt kom det in 1767 ansökningar till Vetenskapsrådet för forskning inom naturvetenskap och teknikvetenskap, varav 340 beviljats på sammanlagt drygt 1 119 000 000 SEK för perioden 2016–2020. Av dessa tilldelades Uppsala universitet 194.575.000 SEK, vilket är det största bidraget bland svenska lärosäten, fördelat på 38 projektbidrag och 23 etableringsbidrag.

Institutionen för fysik och astronomi tilldelas 5.948.000 från Vetenskapsrådet för ett projekt inom utbildningsvetenskap. Totalt kom det in 279 ansökningar till Vetenskapsrådet inom utbildningsvetenskap, varav 25 beviljades sammanlagt nära 147 miljoner kronor för perioden 2017–2020. Av dessa tilldelas Uppsala universitet totalt 44 830 000 SEK, vilket är det största bidraget bland svenska lärosäten, till totalt sju projekt.

Projektbidrag inom naturvetenskap och teknikvetenskap

Barklem Paul
Atomära processer i stjärnatmosfärer: vägen till exakta grundämneshalter för galaktisk arkeologi
Astronomi, astrofysik och kosmologi
Beviljade medel: 3 200 000

Johansson Tord
Fysik med hyperoner med särtal och charm i elektromagnetisk och stark växelverkan
Subatomär fysik
Beviljade medel: 3 000 000

Karis Olof ”Charlie”
Ultrasnabb dynamik i funktionella material
Den kondenserade materiens fysik
Beviljade medel: 3 300 000

Minahan Joseph
Strängteori och kvantfältteori
Subatomär fysik
Beviljade medel: 4 200 000

Sanyal Biplab
Magnetiserings- och polarisationsdynamik i komplexa multiferroiska oxider
Den kondenserade materiens fysik
Beviljade medel: 2 550 000

Wolff Max
Polymerer då man applicerar skjuvning
Polymerkemi
Beviljade medel: 3 475 000

Etableringsbidrag inom naturvetenskap och teknikvetenskap

Goryashko Vitaliy
Generation av gigantiska halvcykelpulser av terahertzljus
Atom- och molekylfysik och optik
Beviljade medel: 3 000 000

Hahlin Maria
Gränsytor och gränsskikt i in operandi Li-jon batterier
Materialkemi
Beviljade medel: 3 320 000

Larfors Magdalena
Etableringsbidrag
Strängteorins realistiska grundtillstånd
Subatomär fysik
Beviljade medel: 3 600 000

Maldonado Pablo
Ultrasnabba icke-jämvikters processer i magnetika material och i spinntronik
Den kondenserade materiens fysik
Beviljade medel: 3 124 000

Mutta Venkata Kamalakar
Next generation 2D crystal and nano-magnetic spin circuits
Den kondenserade materiens fysik
Beviljade medel: 3 200 000

Primetzhofer Daniel
Real-time characterization of structural and compositional evolution of ultrathin films
Den kondenserade materiens fysik
Beviljade medel: 4 000 000

Projektbidrag inom utbildningsvetenskap

Linder Cedric
Undersökning av interaktiv naturvetenskaplig utbildning på universitetsnivå: En kombination av variationsteori och socialsemiotik avseende disciplinära representationer och semiotiska resurser
Beviljade medel: 5 948 000

Läs mer om beviljade medel i naturvetenskap och teknikvetenskap

Läs mer om beviljade projektmedel inom utbildningsvetenskap

Vetenskapsrådet beviljade medel inom naturvetenskap och teknikvetenskap

Vetenskapsrådets beviljade medel inom utbildningsvetenskap

Senast uppdaterad: 2023-08-04