Nytt EU-projekt inom ultrasnabb nanomagnetism

2017-01-25

Den 1 mars 2017 inleds EU-projektet FEMTOTERABYTE, som ska utveckla ny genombrottsteknologi för magnetisk datalagring med ultrahög hastighet.

ultrasnabba ljuspulser på nanometerstora magnetiska bits
FEMTOTERABYTEs radikalt nya teknologi för att skapa framtidens ultratäta magnetiska datalagring: nano-plasmoniska antenner koncentrerar ultrasnabba ljuspulser på nanometerstora magnetiska bits (svart i bilden). Genom en ljusinducerad magnetiseringspuls switchar bitens jämviktsmagnetisering.

Projektet beviljades i hårdaste internationell konkurrens och är ett samarbete mellan tio universitet och företag i Europa och projektleds från Göteborgs universitet.

Peter Oppeneer, materialteori, är huvudansvarig för Uppsala universitet och ansvarar för den nyskapande teoretiska delen i projektet. Vassilios Kapaklis och Björgvin Hjörvarsson, materialfysik, står för den experimentella delen från Uppsala universitet och ska utveckla avancerade plasmoniska nanoelement.

FEMTOTERABYTE är ett europeiskt samarbetsprojekt mellan teoretisk, experimentell och industriell forskning, som kombinerar spetsforskning inom ett flertal olika områden, såsom magneto- och molekylär nanoplasmonik, ultrasnabb spinndynamik, ljusinducerad magnetism, femtosekundspinnströmmar och höghastighetsspinntronik.

Målet med projektet är att ultrasnabbt förändra magnetiseringsriktning i nanometersmå (10-9 m) bits, det vill säga inom femtosekundsområdet (10-15 s).

FEMTOTERABYTEs nya teknologi innebär ett paradigmskifte inom magnetisk informationsteknologi som banar väg för snabbare och mer energisnåla elektroniska enheter i framtiden.

– Det är väldigt glädjande att vår forskning bedömdes vara av högsta kvalitet inom Europa och vi fick 100 poäng av 100 möjliga för excellens och förnyelse, vilket var grundstenen för att projektet beviljades, säger Peter Oppeneer.

Projektet FEMTOTERABYTE beviljades inom det prestigefulla området ICT, Information and Communication Technologies, där endast 2–3% av alla ansökningar beviljas.

EUs pressmeddelande

Camilla Thulin

Senast uppdaterad: 2023-08-04