Cecilia Gustavsson och Lisa Freyhult antagna som excellenta lärare

2017-01-27

Den 13 december 2016 antogs studierektorerna Lisa Freyhult, teoretisk fysik och Cecilia Gustavsson, tillämpad kärnfysik som excellenta lärare.

Cecilia Gustavsson och Lisa Freyhult
Cecilia Gustavsson och Lisa Freyhult. Foto: Camilla Thulin.

De som antas som excellenta lärare har uppnått en högre nivå av pedagogisk skicklighet, där universitetspedagogisk kompetens, engagemang och skicklighet bedöms.

– Att ha blivit antagen som excellent lärare innebär ett erkännande av pedagogisk kompetens och att det arbete jag försöker göra med pedagogiska frågor uppmärksammas, säger Cecilia Gustavsson.

Samtliga tillsvidareanställda lärare vid Uppsala universitet kan sedan 2011 ansöka om titeln och att antas som excellent lärare är ett viktigt steg i att öka kvaliteten i undervisningen.

– Det är en merit förstås och en bekräftelse på att jag gjort något bra i klassrummet att blivit antagen som excellent lärare. Jag hoppas att jag nu på ett bättre sätt ska kunna uppmuntra även andra att söka, vilket på sikt kan bidra till att öka statusen för undervisning, säger Lisa Freyhult.

Prövning av lärares ansökan görs av nämnden för antagning av excellenta lärare vid teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, som består av en lärare från varje sektion, två studentrepresentanter från grundnivå eller avancerad nivå samt en doktorandrepresentant. Sakkunnigutlåtande inhämtas från två pedagogiskt sakkunniga, varav en från annat lärosäte, varav minst en av de sakkunniga ska ha sin vetenskapliga kompetens inom det ämnesområde som sökande tillhör.

– Fler kan nog lockas att ansöka om att bli excellenta lärare om ansökningsprocessen kan avdramatiseras något, och om det blir tydligare vad värdet är med denna befordran. Man har börjat diskutera inom TUR hur fakulteten kan använda och lyfta fram sina excellenta lärare på ett positivt sätt. Vi har flera lärare hos oss som antingen redan bör vara kvalificerade nog, eller som kan nå dit på bara ett par års sikt. Pedagogiska utvecklingssamtal och deltagande i TURs verkstäder om hur man skriver sin pedagogiska portfölj ger praktisk hjälp till den som tänker sig att ansöka, säger Gabriella Andersson, vice ordförande i nämnden för antagning av excellenta lärare.

Institutionen har sedan tidigare fyra excellenta lärare sedan 2013.

– Nu har vi ytterligare två lärare med dokumenterad skicklighet inom vetenskapligt förankrad undervisning, pedagogiskt ledarskap med mera och en särskilt viktig aspekt är att de båda två är studierektorer. Utnämningen är en kvalitetsstämpel för vår undervisning helt enkelt och ger ytterligare legitimitet i till exempel diskussioner om utvecklingsprojekt, säger Gabriella Andersson.

Samtliga excellenta lärare vid institutionen för fysik och astronomi

Nämnden för antagning av excellenta lärare

TUR – Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens universitetspedagogiska råd

Camilla Thulin

Senast uppdaterad: 2023-08-04