Annica Black-Schaffer och Cedric Linder utsedda till APS Outstanding Referees

2017-02-23

Annica Black-Schaffer, materialteori, och Cedric Linder, fysikens didaktik, utsåg i januari 2017 till American Physical Society Outstanding Referees.

Annica Black-Schaffer och Cedric Linder är de första forskarna som utses vid institutionen för fysik och astronomi till ”outstanding referees” av American Physical Society (APS). Sedan 2008 utser APS 150 outstanding referees bland de totalt 60 000 aktiva forskare som granskar andra forskares vetenskapliga artiklar genom peer-review varje år. Det är redaktörerna för APS tidskrifter som utser personerna baserat på kvalitet, antal artiklar som granskats och aktualiteten i rapporterna.

Både Annica Black-Schaffer och Cedric Linder granskar i genomsnitt minst 1–2 APS artiklar per månad, men det varierar beroende på hur många manus de tilldelas av redaktörerna och vilken tid de kan avsätta för uppdraget under olika perioder.

– Det är givetvis alltid roligt att bli uppmärksammad för det arbete man lägger ned, och kanske speciellt för en sådan här uppgift som är viktig för forskarsamhället men som ofta blir lite bortglömd, säger Annica Black-Schaffer.

American Physical Society ger ut tidskrifterna Physical Review Letters, Physical Review A,B,C,D,E,X, Applied och Reviews of Modern Physics, i vilka de flesta forskarna på institutionen för fysik och astronomi publicerar många av sina vetenskapliga artiklar.

Tidigare har Erik Sjökvist, då verksam vid institutionen för kemi – Ångström, numera institutionen för fysik och astronomi, och Per Nordblad, institutionen för teknikvetenskaper utsetts till APS Outstanding Referees år 2009 respektive år 2013.

Läs mer om American Physical Society Outstanding Referees

Senast uppdaterad: 2023-08-04