24 miljoner i bidrag till forskningsmiljö från Vetenskapsrådet

2017-02-28

Rajeev Ahuja, materialteori, har beviljats 24 miljoner kronor i bidrag från Vetenskapsrådet till forskningsmiljö naturvetenskap och teknikvetenskap 2016 med projektet "Stimuli-försedda energimaterial för smarta bioelektroniska enheter".

Syftet med bidraget, som delas ut inom området strategisk energiforskning och under sex år, är att skapa mervärde av samarbete i en större gruppering än i ett vanligt projekt. Av totalt 222 inkomna ansökningar från svenska lärosäten beviljades 18 medel med totalt 425 736 000 kronor för den sexåriga bidragsperioden.

Totalt beviljades tre ansökningar från Uppsala universitet:

  • Rajeev Ahuja vid institutionen för fysik och astronomi, materialteori: Stimuli-försedda energimaterial för smarta bioelektroniska enheter, 23 874 000 kr
  • Johan Elf vid institutionen för cell- och molekylärbiologi, Molekylär systembiologi: Fysikaliska principer för genetiska regulatoriska koder, 23 382 000 kr
  • Suparna Sanyal vid institutionen för cell- och molekylärbiologi, Struktur- och molekylärbiologi: En integrerad miljö för ribosomforskning, 23 976 000 kr

Utlysningen bestod av en öppen del och två särskilda inriktningar mot informations- och kommunikationsteknik respektive energi. Ansökningarna bedömdes av en internationell beredningsgrupp bestående av framstående forskare inom naturvetenskap och teknikvetenskap med stöd av externa sakkunnigbedömningar.

Läs mer om bidrag till forskningsmiljö på Vetenskapsrådets hemsida

Senast uppdaterad: 2023-08-04