Nytt interdisciplinärt nätverk för nukleär astrofysik

2017-04-12

Den 6 april 2017 inleddes ett nytt samarbetsprojekt mellan 28 olika länder i det nystartade COST-nätverket ChETEC i Bryssel. Nätverket är öppet för alla som vill bidra och syftet är att föra samman astronomer, astrofysiker och kärnfysiker för forskning kring olika grundämnens betydelse för studier av universums utveckling.

– Vi ska föra samman forskare från 28 nationer genom att hålla regelbundna möten, workshops och forskningsskolor. Nätverket ska stärka det interdisciplinära utbytet mellan de berörda ämnena, säger Andreas Korn, astronomi och rymdfysik, som sitter med i styrgruppen för nätverket.

Forskningsfältet i sig är inte nytt, men nya omfattande observationer som ESA:s Gaia-satellit, som samlar in data för mer än en miljard stjärnor, och nya forskningsfaciliteter som FAIR, en antiproton- och jonaccelerator i Tyskland, kommer att ge en omfattande ökad kunskap om nuklider, men kräver samtidigt ett ökat tvärvetenskapligt samarbete för att uppnå bästa vetenskapliga resultat.

–  Nya upptäckter görs nuförtiden oftast mellan etablerade forskningsfält. Ett sådant gränssnitt är det mellan astrofysik, kärn- och partikelfysik. Europa har investerat stort i anläggningar som ESO:s teleskop i Chile och FAIR i Tyskland. Vi vill se till att dessa investeringar gör den största möjliga vetenskapliga nyttan, säger Andreas Korn.

Andreas Korn leder gruppen ”Astronomical observations and interpretation”, som är en av nätverkets fyra arbetsgrupper. Från Uppsala universitet deltar även Johan Nyberg, kärnfysik. Nätverket är tvärvetenskapligt och har till uppgift att ge en ny generation av europeiska forskare interdisciplinär expertis och färdigheter att överföra kunskap.

ChETEC står för Chemical Elements as Tracers of the Evolution of the Cosmos och har beviljats 5 miljoner kronor för perioden 2017–2020. Nätverket finansieras av COST, som är en transnationell europeisk organisation som finansierar olika projekt inom området ”COoperation in Science and Technology”.

Läs mer om ChETEC-nätverket

Läs mer om ESO

Läs mer om Gaia på ESO:s hemsida

Camilla Thulin

Senast uppdaterad: 2023-08-04