Fredrik Lindgren tilldelas stipendium av kungen

2017-05-03

Fredrik Lindgren, vid avdelningen molekyl- och kondenserade materiens fysik, kommer den 9 juni 2017 tillsammans med ytterligare två forskare från Uppsala universitet, tilldelas stipendium från Konung Carl XVI Gustafs 50-årsfond för vetenskap, teknik och miljö på Kungl. Slottet.

Fredrik Lindgren
Fredrik Lindgren. Foto: Camilla Thulin.

Konung Carl XVI Gustafs 50-årsfond för vetenskap, teknik och miljö delar varje år ut stipendier för att främja forskning, teknisk utveckling och företagande, som bidrar till uthålligt nyttjande av naturresurserna och bevarande av biologisk mångfald.

Vad får du stipendiet för?
– För arbetet med att utveckla existerande och nya mätmetoder för att undersöka ytor i Li-jonbatterier.

Vad innebär det för din forskning att du får stipendiet?
– Att jag får mer självförtroende och inser vikten av min forskning.

Vad betyder det för dig personligen att du har fått stipendiet?
– Jag blir superglad och stolt, det känns så kul att få uppskattning för sina ansträngningar. Jag vill också tacka alla fantastiska människor som jag får samarbeta med.

Samtliga mottagare av stipendierna från Uppsala universitet

  • Sarahi Garcia, postdoktor i limnologi vid institutionen för ekologi och genetik
  • Fredrik Lindgren, forskare i molekyl- och kondenserade materiens fysik vid institutionen för fysik och astronomi
  • Chao Xu, postdoktor i nanoteknologi och funktionella material vid institutionen för teknikvetenskaper.

Stiftelsen Konung Carl XVI Gustafs 50-årsfond för vetenskap, teknik och miljö tillkom i samband med H.M. Konungens 50-årsdag. Det var ett initiativ av Kungl. Vetenskaps­akademien, Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, Kungl. Ingenjörs­vetenskaps­akademien och Sveriges Industriförbund (nuvarande Svenskt Näringsliv) med ändamål att främja forskning, teknisk utveckling och företagande, som bidrar till uthålligt nyttjande av naturresurserna och bevarande av biologisk mångfald.

Läs mer om priset på Kungahusets hemsida

Anneli Björkman och Camilla Thulin

Senast uppdaterad: 2023-08-04