Framtidens kvantdatorer byggs med majoranafermioner

2017-05-23

Annica Black-Schaffer vid avdelningen för materialteori studerar i sin forskning topologiska supraledare för att skapa så kallade Majoranafermioner, som kan komma att utgöra en grund för att bygga stabila kvantdatorer, som är nästa generations superdatorer.

Projektet ”Topologiska supraledare för robusta kvantberäkningar” inleddes 2014 och ​finansieras med 6 miljoner kronor under en femårsperiod inom Stiftelsen för Strategisk Forsknings Karriärutvecklingsprogram för unga forskningsledare. Annica Black-Schaffers forskningsprojekt beskrivs i filmen nedan som har tagits fram av Stiftelsen för Strategisk Forskning.

Senast uppdaterad: 2023-08-04