3 miljoner Euro för att utreda orsaken till frånvaron av antimateria i universum

2017-09-07

FREIA-laboratoriet vid Uppsala universitet har tillsammans med 15 andra aktörer beviljats 3 miljoner Euro till en första designstudie för att undersöka varför universum består av enbart materia men ingen antimateria, trots att det vid Big Bang skapades lika stora mängder av dessa.

European Spallation Source i Lund
European Spallation Source i Lund. Bild: Roger Eriksson, ESS.

I projektet med namnet European Spallation Source neutrino Super Beam (ESSnuSB) kommer en intensiv neutrinostråle skapas för att med hög precision jämföra oscillationsegenskaperna hos neutriner och antineutriner med hjälp av den unikt kraftfulla ESS-linjäracceleratorn i Lund.

Det unika med ESSnuSB-mätningarna är att de blir tre gånger mindre känsliga för systematiska fel än mätningar som planeras både i Japan och USA. Detta beror på att man i ESS-neutrinoprojektet med hjälp av den världsunikt höga stråleffekten hos ESS linjäraccelerator kan mäta neutrino-antineutrino-asymmetrin vid det andra neutrinooscillationsmaximet, där asymmetrisignalen är nästan tre gånger större än vid det första maximet.

Det var i slutet av augusti 2017 som det internationella projektet ESSnuSB, beviljades 3 miljoner Euro från EU-programmet H2020 för en designstudie som visar på möjligheten att genomföra projektet och få det inkluderat i projektprioritetslistan som kommer upprättas av Europeiska Strategiska Forumet för Forskningsinfrastruktur, ESFRI, år 2020.

ESSnuSB-konsortiet består av 13 samverkande europeiska nationella laboratorier och universitet och de båda internationella laboratorierna ESS och CERN.

Camilla Thulin

Senast uppdaterad: 2023-08-04