Henry N. Chapman och Stefano Moretti nya hedersdoktorer i fysik

2017-09-19

Henry Chapman, fysiker/biofysiker och Stefano Moretti, partikelfysiker har utsetts till hedersdoktorer vid teknisk-naturvetenskapliga fakulteten vid Uppsala universitet inom ämnesområdet fysik.

Henry N. Chapman, född 1967, är professor i fysik vid universitetet i Hamburg, Tyskland. Han leder en avdelning vid centret för frielektronlaserforskning vid DESY, Hamburg, där algoritmer, instrument och metoder för röntgenavbildning utvecklas i samarbete med ledande materialforskare och strukturbiologer. Tillsammans med forskare från Uppsala universitet har Chapman genomfört nyskapande experiment där komplexa biologiska molekyler avbildats med ultrasnabba och extremt intensiva röntgenpulser från frielektronlasern. Samarbetet har skapat ett nytt tvärvetenskapligt forskningsområde, som samlar forskare inom olika discipliner, från biologi till kemi och fysik, för att utveckla nya metoder för atomär avbildning. Detta har resulterat i ett stort antal gemensamma publikationer.

Stefano Moretti, född 1966, är professor i partikelfysikens fenomenologi vid University of Southampton, UK. Hans forskning rör fysik bortom standardmodellen, såsom supersymmetri. Sedan 2006 leder han NExT-institutet, som länkar samman teoretisk och experimentell forskning inom partikelfysik, särskilt i anslutning till CERN:s Large Hadron Collider. Professor Moretti har under bortåt 20 år regelbundet besökt Uppsala för samarbete med fakultetens grupp inom teoretisk högenergifysik resulterande i ett 30-tal forskningsartiklar. Morettis medverkan i seminarier och diskussioner har på ett mycket positivt sätt berikat högenergiforskningen inom Uppsala universitet.

Totalt har fem nya hedersdoktorer utsetts vid teknisk-naturvetenskapliga fakulteten vid Uppsala universitet. Utöver Henry N. Chapman och Stefano Moretti har AbuBakr Bahaj, energiforskare, utses till teknologie hedersdoktor och till filosofie hedersdoktorer utses Gene Likens, ekosystemforskare och Jean-Pierre Sauvage, kemist.

Promotionen äger rum i Universitetshuset den 26 januari 2018.

Senast uppdaterad: 2023-08-04