Sex infrastrukturer beviljade medel från Vetenskapsrådet

2017-09-20

Vetenskapsrådet fattade den 20 september 2017 beslut om finansiering av sex forskningsinfrastrukturer av nationellt intresse med huvudsökanden eller medsökanden vid institutionen för fysik och astronomi.

Vetenskapsrådet beslutade att finansiera 28 svenska forskningsinfrastrukturer med totalt 4 miljarder kronor de kommande åtta åren. Totalt har sju forskningsinfrastrukturer med huvudsökanden från Uppsala universitet beviljats medel.

Följande fyra forskningsinfrastrukturer av nationellt intresse med huvudsökanden vid institutionen för fysik och astronomi har beviljats finansiering:

Infrastruktur: IceCube
Projekttitel: Maintenance and operations costs for the IceCube Neutrino Observatory
Huvudsökande: Olga Botner, avdelningen för högenergifysik

Infrastruktur: SuperADAM
Projekttitel: Super ADAM @ ILL
Huvudsökande: Björgvin Hjörvarsson, avdelningen för materialfysik

Infrastruktur: Infrastruktur för forskning och utveckling av fusionsreaktorer
Projekttitel: Infrastructure for research and development of fusion reactors
Huvudsökande: Göran Ericsson​, avdelningen för tillämpad kärnfysik

Infrastruktur: Jonteknologiskt centrum
Projekttitel: THE ACCELERATOR-BASED ION TECHNOLOGY CONSORTIUM – AB-ITC
Huvudsökande: Daniel Primetzhofer, Tandemlaboratoriet

Dessutom beviljades två infrastrukturer medel där institutionen var medsökande:

Infrastruktur: LHC (Large Hadron Collider)
Projekttitel: Alice & Atlas
Huvudsökande: Bengt Lund-Jensen, Kungliga Tekniska Högskolan
Medsökande: Richard Brenner, avdelningen för högenergifysik

Infrastruktur: Förberedelser för instrumentering till E-ELT
Projekttitel: Instrumentation for E-ELT
Huvudsökande: Göran Östlin, Stockholms universitet
Medsökande: Nikolai Piskunov, avdelningen för astronomi och rymdfysik

Projektbeskrivning för de beviljade projekten

Samtliga infrastrukturer som beviljats medel vid Uppsala universitet

Vetenskapsrådets beslut om forskningsinfrastruktur 2017

Senast uppdaterad: 2023-08-04