Daniel Primetzhofer ny föreståndare för Tandemlaboratoriet

2017-09-26

Daniel Primetzhofer tillträdde den 1 juli 2017 som ny föreståndare för Tandemlaboratoriet. Han efterträder Göran Possnert, som har varit föreståndare för Tandemlaboratoriet sedan 1987.

Daniel Primetzhofer
Daniel Primetzhofer tillträdde som ny föreståndare för Tandemlaboratoriet den 1 juli 2017. Foto: Privat.

Tandemlaboratoriet är en öppen nationell forskningsinfrastruktur som erbjuder världsledande instrumentering inom jonstrålebaserad materialanalys som utförs med tre acceleratorer. Laboratoriet invigdes 1970 och flyttades till Ångströmlaboratoriet 2000, då även den nuvarande tandemacceleratorn togs i drift och används idag av ett flertal olika grupper.

– Tandemlaboratoriet används av flera hundra användare såväl av svenska och utländska forskargrupper och företag som av myndigheter och museer.

Inom forskningen som bedrivs vid Tandemlaboratoriet används till exempel acceleratormasspektrometri, med vilken man kan datera arkeologiska föremål och tavlor med kol-14-datering.

– Exempel på vad som kan dateras är också DNA, som därmed bidrar till högklassisk medicinsk forskning.

Inom forskningen vid laboratoriet används även så kallad icke-destruktiv karaktärisering av material med jonstrålar. Metoden resulterar i djupprofiler av sammansättningen på nanometerskalan utan att referenser behövs, vilket används i framtidens elektronik, i smarta fönster, i friktionsmaterial och solceller.

Acceleratorerna kan dessutom användas för att skräddarsy materialegenskaper med jonimplantation eller genom bestrålning med högenergetiska partiklar, som kan användas inom elektronikutveckling och för att modifiera nanopartiklar.

Den största tillgången med Tandemlaboratoriet är den unika forskningsmiljö den erbjuder Uppsala universitets institutioner på Ångströmlaboratoriet med en omfattande kompetens och erfarenhet inom materialanalys och modifiering. Men det finns också utmaningar med Tandemlaboratoriet.

– Som många stora infrastrukturer utmanas också Tandemlaboratoriet av balansgången mellan att kunna tillhandahålla väl fungerade etablerade metoder och samtidigt hela tiden utveckla dem för att anpassa dem till nya behov.

Camilla Thulin

Senast uppdaterad: 2023-08-04